PERSONVERNERKLÆRING

Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å forbedre tjenesten vår og for å tilpasse personlig innhold. Ved å fortsette å bruke nettsiden samtykker du i bruken av cookies. Les mer X

Oppdatert 3.5.2018

Denne Personvernerklæringen (heretter kalt ”Erklæringen”) forteller hvordan Accountor Training Norge samler inn, behandler og utleverer personopplysninger i forbindelse med den tilbudte Tjenesten (”Tjeneste”) og/eller nettsiden www.accountortraining.no. Les denne Erklæringen nøye før du tar i bruk Accountor Trainings Tjeneste eller besøker nettsiden.

 

1. BEHANDLINGANSVARLIG

Accountor Training Norge (nedenfor «Accountor Training”, ”vi” ”oss” eller ”vår”) er behandlingsansvarlig i følge gjeldende personvernlov. Accountor Training er ansvarlig for at dine personopplysninger behandles ved å følge denne Erklæringen og gjeldende personvernlover.

Behandlingsansvarliges kontaktopplysninger:
Accountor Training
Organisasjonsnummer: NO916 952 929MVA
Adresse: Innspurten 1A (3.etg), 0663 Oslo
Telefonnummer: +47 969 08 572
E-post: info@accountortraining.no

Navn på personvernansvarlig:
Eino Hämäläinen, Service Concept Owner
Adresse: Salomonsgatan 17 A, 00100 Helsingfors
E-post: eino.hamalainen@opinahjo.fi

Vi er en del av Accountor-konsernet. Kontaktopplysninger til personvernansvarlig i konsernet:
Päivi Konttila-Lokio, Personvernansvarlig
Adresse: Broholmsgatan 18-20A, 00530 Helsingfors, Finland
E-post: paivi.konttila-lokio@accountor.fi

 

2. INNSAMLING AV PERSONOPPLYSNINGER

Personopplysningene dine kan samles inn på forskjellige måter. Som en hovedregel samler vi inn og behandler personopplysninger som

 • du har gitt oss når du er i kontakt med oss eller gjør et ærend hos oss, f.eks. at du kjøper vår Tjeneste eller registrerer deg i vår Tjeneste, bestiller vårt nyhetsbrev eller tar kontakt med oss for å be om et tilbud eller opplysninger;
 • oppstår ved bruk av Tjenesten eller i forbindelse med besøk på nettsiden, f.eks. når du logger deg inn på Tjenesten; og
 • vi får fra andre kilder, i det omfang gjeldende lover tillater det, f.eks. Folkeregisteret, Brønnøysundregisteret eller Postens adressesystemer.

Du er ikke nødt til å gi oss dine personopplysninger, men dersom du ikke gjør det, er det ikke sikkert vi er i stand til å tilby vår Tjeneste til deg.

Vi samler inn og behandler for eksempel følgende personopplysninger:

 • grunnleggende opplysninger, som navn, yrkestittel og din relasjon til den bedrift du representerer og kontaktopplysninger (e-post, adresse og telefonnummer)
 • opplysninger knyttet til kundeforholdet, som opplysninger som berører Tjenesten og bestillingen, betalingsopplysninger, faktureringsinformasjon, markedsføringstillatelser og -forbud;
 • kundekontakter og korrespondanse knyttet til disse samt registreringer av rettighetene til de registrerte;
 • Personopplysninger som har oppstått i forbindelse med bruken av vår Tjeneste eller opplysninger samlet inn i forbindelse med bruken av våre nettsider som f.eks. brukernavn, passord, opplysninger knyttet til identifikasjon, loggdata knyttet til bruken av Tjenesten, opplysninger samlet inn på nettsidene ved hjelp av informasjonskapsler eller lignende teknologier (enhetens ID og type, operativsystem og programinnstillinger); og
 • andre spesifiserte opplysninger i det enkelte tilfelle med bakgrunn i et samtykke du har gitt.

 

3. HENSIKTEN MED OG RETTSLIG GRUNNLAG FOR BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

Vi samler inn og behandler kun personopplysninger som er nødvendige for å drive vår virksomhet, for å pleie kundeforholdet og for hensiktsmessige kommersielle formål.

Vi behandler dine personlige opplysninger for følgende formål:

3.1. For å tilby en Tjeneste og administrere kundeforhold
Vi behandler personopplysninger primært for å kunne tilby og levere en Tjeneste til deg eller den bedrift du representerer. For å kunne gjøre det holder vi ved like og pleier kundeforholdet mellom deg eller den bedrift du representerer og oss. I dette tilfellet er behandlingen av personopplysninger basert på en avtale mellom deg eller den bedrift du representerer og oss.

3.2. Markedsføring
Vi kan være i kontakt med deg for å fortelle om nye funksjoner til Tjenesten eller for å markedsføre og selge andre tjenester til deg. Vi kan også behandle dine personopplysninger med tanke på markedsundersøkelser og kundeundersøkelser. Behandlingen av personopplysninger er basert på vår legitime interesse av å tilby informasjon som en del av Tjenesten og for å markedsføre våre andre tjenester til deg. Du har når som helst rett til å motsette deg behandlingen av dine personopplysninger til direkte markedsføring (se avsnitt 8 i denne Erklæringen).

3.3. Utvikling av tjenesten, datasikkerhet og intern rapportering
Vi behandler personopplysninger også for å sørge for datasikkerheten til Tjenesten og nettsiden, for å forbedre kvaliteten på Tjenesten og nettsiden og for å utvikle Tjenesten. Vi kan også utarbeide interne rapporter basert på personopplysninger for ledelsens bruk for en hensiktsmessig styring av vår virksomhet. Vi segmenterer våre kunder med tanke på markedsføringstiltak basert på for eksempel bruken av vår Tjeneste eller atferden på vår nettside. I disse tilfellene er behandlingen av personopplysninger basert på vår legitime interesse av å sikre nødvendig datasikkerhet for vår Tjeneste og nettside samt få tilstrekkelige og riktige opplysninger for utvikling av Tjenesten og styring av vår virksomhet.

3.4. Overholdelse av lovene
Vi kan behandle dine personopplysninger for å oppfylle våre lovbestemte forpliktelser når det gjelder f.eks. bokføring eller for å gjennomføre lovbaserte forespørsler om opplysninger fremlagt av myndighetene (f.eks. skattemyndighetene).

3.5. Kundeprofilering
Vi samler inn statistikk om din atferd på våre nettsider for å kunne tilby deg målrettet markedsføringsmateriale. Vi bruker nettsidestatistikk også for kundesegmentering med tanke på våre salgsprosesser.

3.6. Andre formål som du har samtykket til
Vi behandler også dine personopplysninger til andre formål, dersom du har gitt ditt samtykke til en slik behandling.

 

4. OVERFØRING OG UTLEVERING AV PERSONOPPLYSNINGER

Vi kan utlevere personopplysninger til andre bedrifter som hører inn under Accountor-konsernet i det omfang gjeldende lov tillater for de formål som er beskrevet i denne Erklæringen, inkludert markedsføring av deres produkter og tjenester. Personopplysninger kan også overføres mellom selskaper i Accountor-konsernet for interne administrative formål, som rapportering og for å drive effektiv virksomhet, som f.eks. for å bruke sentrale IT- og kommunikasjonssystemer. Utlevering av personopplysninger internt i Accountor-konsernet er basert på vår legitime interesse av å drive vår virksomhet og administrere våre kundeforhold effektivt samt å fortelle kundene om tjenestene til de andre selskapene som hører inn under Accountor-konsernet.

Vi kan også utlevere personopplysninger til tredjeparter:

 • i det omfang gjeldende lov tillater eller krever, f.eks. for å gjennomføre en forespørsel om opplysninger fremlagt av en kompetent myndighet eller knyttet til rettsprosesser;
 • når våre samarbeidspartnere behandler personopplysninger på vårt oppdrag for oss og i henhold til våre instruksjoner. Vi sørger alltid for forsvarlig behandling av dine personopplysninger;
 • dersom vi er med i en fusjon, en omorganisering av bedriften eller i salg av virksomheten eller en del av den;
 • når vi tror at en utlevering er nødvendig for å håndheve våre rettigheter, for å verne om sikkerheten til deg og andre, for å undersøke misligheter eller for å svare på en forespørsel fra myndighetene;
 • dersom en brukerlisens er bestilt av din arbeidsgiver, utleverer vi for eksempel dine prestasjonsdata til en oppnevnt kontaktperson; og
 • med ditt samtykke til parter som samtykket gjelder.

 

5. OVERFØRING AV PERSONOPPLYSNINGER UTENFOR EU ELLER EØS-OMRÅDET

Vi kan overføre personopplysninger utenfor EU eller Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet, når vår samarbeidspartner som gjennomfører oppdraget er plassert utenfor disse områdene. I disse tilfellene sørger vi for nødvendige vernetiltak for å sikre registrerte rettigheter og friheter i henhold til gjeldende personvernlovgivning, som EUs generelle personvernforordning (679/2016).

For eksempel kan en tjenesteleverandør som utfører markedsføring for oss overføre personopplysninger til USA i forbindelse med levering av en tjeneste. I dette tilfellet er de nødvendige vernetiltak for personopplysningene gjennomført slik at tjenesteleverandøren er bundet av den såkalte Privacy Shield-avtalen mellom USA og EU. Les om Privacy Shield-avtalen her

 

6. INFORMASJONSKAPSLER

Vi bruker også informasjonskapsler og andre lignende teknologier på vår nettside www.accountortraining.no. Informasjonskapsler er små tekstfiler som er plassert på enheten din for å samle inn og huske nyttig informasjon for å forbedre funksjonaliteten og brukervennligheten til våre nettsider. Vi kan bruke informasjonskapsler og andre lignende teknologier også til statistiske formål som f.eks. til å utarbeide statistikk om bruken av nettsiden for å forstå hvordan brukerne bruker nettsiden og for å forbedre brukeropplevelsen.

Du kan hindre at informasjonskapsler blir plassert, begrense bruken av informasjonskapsler eller slette informasjonskapsler fra nettleseren din. Fordi informasjonskapsler bidrar til at vår nettside fungerer, kan en begrensning i bruken av informasjonskapsler påvirke brukervennligheten til nettsiden.

Du kan lese om informasjonskapsler her

 

7. LAGRING AV PERSONOPPLYSNINGER

Personopplysninger lagres kun så lenge som det er nødvendig for å gjennomføre de formål som er fastsatt i denne Erklæringen.
Personopplysninger lagres så lenge kundeforholdet varer. Personopplysninger kan lagres i nødvendig grad også etter at kundeforholdet er avsluttet i det omfang som gjeldende lov tillater eller krever. For eksempel lagrer vi etter at kundeforholdet er avsluttet typisk personopplysninger som er nødvendige for å oppfylle krav eller svare på søksmål i henhold til gjeldende regler for foreldelsesfrist. Vi kan også for eksempel lagre personopplysninger i nødvendig grad for å overholde ditt forbud mot direkte markedsføring og for å utvikle vår tjeneste.

Personopplysningene slettes når det ikke lenger er nødvendig å lagre disse for å håndheve loven eller for å håndheve rettighetene eller gjennomføre forpliktelsene til noen av partene.

 

8. DINE RETTIGHETER

Du har rett til å sjekke dine personopplysninger. Du kan når som helst også be om å rette opp, oppdatere eller slette dine personopplysninger. Vær likevel oppmerksom på at de personopplysninger som er nødvendige for å gjennomføre de formål som er fastsatt i denne Erklæringen eller som loven krever at må lagres, ikke kan slettes.

Du har rett til å motsette deg eller begrense behandlingen av dine personopplysninger i det omfang gjeldende lov krever.
Du har i visse tilfeller rett til å overføre de personopplysninger du har gitt oss fra ett system til et annet, eller rett til å få dine personopplysninger på en analysert form som kan leses maskinelt og som er allment i bruk og overføre dine personopplysninger til en annen registeransvarlig i henhold til gjeldende lov.

Når vi behandler dine personopplysninger med bakgrunn i samtykke har du rett til når som helst å trekke tilbake samtykket du har gitt. Etter det behandler vi ikke personopplysninger, dersom det ikke finnes annet rettslig grunnlag for det.
Du kan bruke dine rettigheter ved å sende en forespørsel til oss til adressen info@accountortraining.no

Hvis du mener at det er et problem med måten vi behandler dine personopplysninger på, har du rett til å sende en klage til din nasjonale datamyndighet i EU/EØS. I Norge er det Datatilsynet. Du kan finne kontaktopplysninger om Datatilsynet på www.datatilsynet.no

 

9. DATASIKKERHET

Vi gjennomfører hensiktsmessige tiltak (inkludert fysiske, digitale og administrative tiltak) for å verne personopplysningene mot å forsvinne, bli ødelagt eller misbrukt og mot ulovlig tilgang eller utlevering. For eksempel er det kun personer som trenger personopplysninger for å gjennomføre sine arbeidsoppgaver som har tilgang til disse.

Vær oppmerksom på at selv hensiktsmessige tiltak ikke kan hindre alle mulige krenkelser av datasikkerheten. I situasjoner hvor det skjer krenkelser av datasikkerheten knyttet til personopplysninger vil vi melde fra til deg om saken i henhold til gjeldende lover.

 

10. ENDRING AV ERKLÆRINGEN

Vi har rett til å endre denne Erklæringen. Vi melder fra om endringer til deg på vår nettside Vilkår for bruk, hvor du også finner den siste versjonen av denne Erklæringen.

 

11. TA KONTAKT

Du kan stille spørsmål om denne Erklæringen eller om behandlingen av dine personopplysninger ved å ta kontakt med oss på info@accountortraining.no