PERSONVERNERKLÆRING FOR ARBEIDSSØKERE

Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å forbedre tjenesten vår og for å tilpasse personlig innhold. Ved å fortsette å bruke nettsiden samtykker du i bruken av cookies. Les mer X

Utarbeidet/oppdatert 25.5.2018

Denne Personvernerklæringen (nedenfor ”Erklæringen”) forteller hvordan Accountor Training Norge samler inn, behandler og utleverer personopplysninger i forbindelse med en søknad om arbeid og Accountor Training Norges rekrutteringsprosess.

 

1.DATABEHANDLINGSANSVARLIG
Accountor Training Norge (nedenfor «Accountor”, ”Accountor Training”, ”vi” ”oss” eller ”vår”). er databehandlingsansvarlig ifølge gjeldende personvernlov. Accountor er ansvarlig for at dine personopplysninger behandles ved å følge denne Erklæringen og gjeldende personvernlover.

Databehandlingsvarliges kontaktopplysninger:
Accountor Training
Organisasjonsnummer: NO916 952 929MVA
Adresse: Torggata 5 (6.etg), 0181 Oslo
Telefonnummer: +47 969 08 572
E-post: info@accountortraining.no

Navn på personvernansvarlig:
Eino Hämäläinen, Service Concept Owner
Adresse: Salomonsgatan 17 A, 00100 Helsingfors
E-post: eino.hamalainen@opinahjo.fi

Vi er en del av Accountor-konsernet. Kontaktopplysninger til personvernansvarlig i konsernet:
Päivi Konttila-Lokio, Personvernansvarlig
Adresse: Broholmsgatan 18-20A, 00530 Helsingfors, Finland
E-postadresse: paivi.konttila-lokio@accountor.fi

 

2. INNSAMLING AV PERSONOPPLYSNINGER

Personopplysningene dine kan samles inn på forskjellige måter. Som en hovedregel samler vi inn personopplysninger direkte fra deg. I det omfang gjeldende lover tillater det kan vi samle inn personopplysninger også fra andre kilder, som offentlige databaser.
Vi samler inn og behandler personopplysninger knyttet til søkerne som er nødvendige med tanke på behandling av arbeidssøknadene og rekrutteringsprosessen, som

  • grunnleggende opplysninger, f.eks. navn, hjemmeadresse, e-postadresse, telefonnummer, fødested og fødselsdato;
  • opplysningene i søknaden din om arbeid og dokumenter som hører til denne, f.eks. informasjon om utdanning, tidligere arbeidserfaring, eksamener, språkkunnskaper og referanser; og
  • opplysninger som er samlet inn og behandlet under rekrutteringsprosessen, f.eks. opplysninger om fremdriften i rekrutteringsprosessen, notater knyttet til søknaden og eventuelle intervjuer, ved behov opplysninger om egnethetsprøver samt referanser.

 

3. HENSIKTEN MED OG RETTSLIG GRUNNLAG FOR BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER
Vi behandler søkernes personopplysninger i rekrutteringsprosessen, for eksempel for å behandle søknader om arbeid, for å informere søkere om fremdriften i rekrutteringsprosessen, for å arrangere intervjuer samt for å teste faglig og personlig egnethet. Som rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger er gjennomføringen av tiltak forut for en eventuell arbeidsavtale med hjemmel i en forespørsel basert på søknaden du sendte.

Under visse forhold og i det omfang gjeldende lov tillater det kan vi også behandle personopplysninger for vurdering av pålitelighet eller for å foreta en utredning av bakgrunn basert på et samtykke du har gitt.

 

4.OVERFØRING OG UTLEVERING AV PERSONOPPLYSNINGER
Vi kan utlevere personopplysninger internt i Accountor-konsernet. En annen bedrift som hører inn under Accountor-konsernet kan behandle dine personopplysninger for oss. Den omtalte behandlingen er basert på vår legitime interesse av å overføre personopplysninger mellom konsernselskaper for interne administrative formål, som rapportering og for å drive effektiv virksomhet, som f.eks. for å bruke sentrale rekrutteringssystemer.

Vi kan også utlevere personopplysninger til tredjeparter:

  • i det omfang som loven tillater eller krever;
  • når våre samarbeidspartnere behandler personopplysninger på vårt oppdrag for oss og i henhold til våre instruksjoner (f.eks. outsourcet rekruttering og egnethetsprøver). Vi sørger alltid for forsvarlig behandling av dine personopplysninger;
  • dersom vi er med i en fusjon, en omorganisering av bedriften eller i salg av virksomheten eller en del av den;
  • når vi tror at en utlevering er nødvendig for å håndheve våre rettigheter, for å verne om sikkerheten til deg og andre, for å undersøke misligheter eller for å svare på en forespørsel fra myndighetene; og
  • med ditt samtykke til parter som samtykket gjelder, f.eks. de som gir anbefalinger.

5. OVERFØRING AV PERSONOPPLYSNINGER UTENFOR EU ELLER EØS-OMRÅDET
Vi overfører ikke personopplysninger som behandles i rekrutteringsprosessen utenfor EU eller Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet.

 

6. LAGRING AV PERSONOPPLYSNINGER
Personopplysninger lagres kun så lenge som det er nødvendig for å gjennomføre de formål som er fastsatt i denne Erklæringen.
Personopplysningene lagres så lenge rekrutteringsprosessen varer. Personopplysninger kan lagres i nødvendig grad også etter at rekrutteringsprosessen er avsluttet i det omfang som gjeldende lov tillater eller krever. Vanligvis lagrer vi personopplysninger 12 måneder etter at rekrutteringsprosessen er avsluttet.

Personopplysningene slettes når det ikke lenger er nødvendig å lagre disse for å håndheve loven eller for å håndheve rettighetene eller gjennomføre forpliktelsene til noen av partene.

 

7. DINE RETTIGHETER
Du har rett til å sjekke dine personopplysninger. Du kan når som helst også be om å rette opp, oppdatere eller slette dine personopplysninger. Vær likevel oppmerksom på at de personopplysninger som er nødvendige for å gjennomføre de formål som er fastsatt i denne Erklæringen eller som loven krever at må lagres, ikke kan slettes.

Du har rett til å motsette deg eller begrense behandlingen av dine personopplysninger i det omfang gjeldende lov krever.
Du har i visse tilfeller rett til å overføre de personopplysninger du har gitt oss fra ett system til et annet, eller rett til å få dine personopplysninger på en analysert form som kan leses maskinelt og som er allment i bruk og overføre dine personopplysninger til en annen databehandleransvarlig i henhold til gjeldende lov.

Når vi behandler dine personopplysninger med bakgrunn i samtykke har du rett til når som helst å trekke tilbake samtykket du har gitt. Etter det behandler vi ikke personopplysninger, dersom det ikke finnes annet rettslig grunnlag for det.
Du kan bruke dine rettigheter ved å sende en forespørsel til oss til adressen info@accountortrainig.no

Hvis du mener at det er et problem med måten vi behandler dine personopplysninger på, har du rett til å sende en klage til din nasjonale datamyndighet i EU/EØS. I Norge er det Datatilsynet. Du kan finne kontaktopplysninger om Datatilsynet på www.datatilsynet.no

 

8. DATASIKKERHET
Vi gjennomfører tiltak (inkludert fysiske, digitale og administrative tiltak) som er hensiktsmessige for å verne personopplysningene mot å forsvinne, bli ødelagt eller misbrukt og mot ulovlig tilgang eller utlevering. For eksempel er det kun personer som trenger personopplysninger for å gjennomføre sine arbeidsoppgaver som har tilgang til disse.

Vær oppmerksom på at selv hensiktsmessige tiltak ikke kan hindre alle mulige krenkelser av datasikkerheten. I situasjoner hvor det skjer krenkelser av datasikkerheten knyttet til personopplysninger vil vi melde fra til deg om saken i henhold til gjeldende lover.

 

9. ENDRING AV ERKLÆRINGEN
Vi har rett til å endre denne Erklæringen. Vi melder fra om endringer til deg på vår nettside accountortraining.no, hvor du også finner den siste versjonen av denne Erklæringen.

 

10. TA KONTAKT
Du kan stille spørsmål om denne Erklæringen eller om behandlingen av dine personopplysninger ved å ta kontakt med oss på info@accountortrainig.no