Artikler

Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å forbedre tjenesten vår og for å tilpasse personlig innhold. Ved å fortsette å bruke nettsiden samtykker du i bruken av cookies. Les mer X

Nye regler for rabatter i arbeidsforhold fra 2019 

26.11.2018

Aktuelt og nyheter Lønn og personal Regnskap og økonomi Skatt og avgift

Har du fått med deg de nye skattereglene for rabatter i arbeidsforhold? Fra 1. januar 2019 er det nye regler for skattemessig behandling av rabatter arbeidstaker mottar fra arbeidsgiver, og arbeidsgiver får nye forpliktelser knyttet til å yte slike rabatter. Endringene innebærer blant annet klarere grenser for hvilke rabatter som regnes for å ha tilknytning til arbeidsforholdet, klarere grenser for skattefrie personalrabatter og klarere regler for verdsettelsen av slike rabatter.  Her er de nye reglene.

Skattefritak for personalrabatter

Personalrabatter er skattefrie…

  • når varen eller tjenesten skal verdsettes til omsetningsverdi i sluttbrukermarkedet
  • når rabatten ikke overstiger 50 % av omsetningsverdien i sluttbrukermarkedet for den enkelte varen eller tjenesten
  • når arbeidsgiver omsetter varen eller tjenesten i sin virksomhet og
  • når samlede mottatte rabatter for den enkelte arbeidstaker ikke overstiger 7.000 kroner per år

Videre gjelder beløpsgrensen på 7.000 kroner per arbeidsgiver. Det er heller ikke anledning til å «spare» deler av den skattefrie beløpsgrensen til senere år.  

Lær mer om dette og få oppdateringstimer med kurset Skattefrie og skattepliktige naturalytelser

Hvordan rabattene verdsettes

Hovedregelen for naturalytelser, herunder rabatter, i arbeidsforhold er omsetningsverdien sluttbrukermarkedet.

Omsetningsverdi i sluttbrukermarkedet er prisen som er allment tilgjengelig for forbrukere for samme vare eller tjeneste på kjøps- eller bestillingstidspunktet. Tilbudspriser som reduserer omsetningsverdien tas inn i beregningen og reduserer omsetningsverdien dersom dette er en rabatt eller et tilbud som er allment tilgjengelig, og vil dermed også gjelde for beregning av skattefri personalrabatt.  

Eksempel på hvordan de nye reglene fungerer for arbeidstaker

Arbeidstaker arbeider i en møbelforretning, og kjøper en sofa med omsetningsverdi lik 15.000 kroner. Arbeidstakeren får en personalrabatt på 50 %, og oppnår dermed en rabatt til en verdi lik 7500 kroner. 7000 kroner av disse vil være innenfor den skattefrie rabatten, mens de overskytende 500 vil utgjøre en skattepliktig fordel som arbeidsgiver må innrapportere. Dersom arbeidstaker kjøper andre varer fra arbeidsgiver i samme kalenderår vil all ytterligere personalrabatt være skattepliktig fra første krone.  

Rapporteringsplikt for arbeidsgiver

De nye reglene som trer i kraft fra 2019 innebærer at arbeidsgiver som tilbyr sine ansatte personalrabatter, må innføre systemer og rutiner som sørger for å holde oversikt over hvilke rabatter den enkelte ansatte har fått i løpet av et kalenderår, slik at de kan innrapportere eventuelle skattepliktige rabatter. Personalrabatter som mottas fra kunder og leverandører som faller inn i reglene om skattefritak skal også innregnes i summen av mottatte rabatter. Skatteetaten understreker også at det er først når den årlige beløpsgrensen på 7000 kroner overstiges, at arbeidsgiver får rapporteringsplikt.   

Unntak for noen rabatter

Rabatter som benyttes i markedsføringstiltak fra tredjeparter som ikke er forretningspartnere utløser ikke skatteplikt fordi tilknytningen til arbeidsforholdet er fjern. Eksempelvis såkalte kjøpesenterrabatter hvor alle butikkene på et senter gir gjensidige rabatter til hverandres ansatte, er regnet som gjensidige bytteforhold og vil av praktiske årsaker ikke skattlegges. Videre vil heller ikke bagatellmessige bonuser som arbeidstaker mottar ved kjøp av varer og tjenester på vegne av arbeidstaker, eksempel kjøpeutbytte eller Trumf-poeng være skatte- eller rapporteringspliktig.  

 

Kilde: Skatteetaten

 

 

← Forrige
Neste →