Artikler

Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å forbedre tjenesten vår og for å tilpasse personlig innhold. Ved å fortsette å bruke nettsiden samtykker du i bruken av cookies. Les mer X

Forskuddsfakturering: Reglene det er lurt å kunne

12.8.2018

Aktuelt og nyheter Regnskap og økonomi

Forskuddsfakturering: I bokføringsloven er hovedregelen at du ikke kan sende faktura eller utstede salgsdokument før tjenesten er ytt eller varen er levert. Men det er gitt unntak for enkelte varer og tjenester – her er en oversikt over disse.

Unntakene: Visse tjenester kan forskuddsfaktureres

I følge bokføringsforskriften kan enkelte typer tjenester faktureres på forskudd; persontransport, servering, abonnement, leie og avgifter. For slike tjenester kan faktureringen skje for en periode på ett år av gangen.   

Videre kan enkelte kulturtjenester forhåndsfaktureres, slik som adgang til museer, galleri, idrettsarrangement og fornøyelsesparker. Unntaket for kulturtjenester er praktisk begrunnet, da denne typen tjenester ofte krever inngangsbillett.  

Vil du lære om den nye skattemeldingen for mva som ble innført ifjor? Meld deg på gratis webinar her

Mulighet for å søke til Skattedirektoratet om forskuddsfakturering

Skattedirektoratet kan gjennom enkeltvedtak tillate at det sendes faktura før den avgiftspliktige tjenesten eller varen er levert. En slik løsning er forbeholdt de spesielle tilfellene og terskelen for et slikt vedtak er forholdsvis høy.   

Forskuddsfakturering av strømkunder

Januar 2016 trådte nye regler i kraft på dette området, hvor det er begrensinger i kraftleverandørenes adgang til å forskuddsfakturere kundene. Formålet med reglene er å beskytte strømkundene, da forskudd i realiteten er et usikret lån som kunden yter overfor kraftleverandøren.  

Tidligere har regelverket gitt adgang til å fritt velge faktureringsfrekvens for kunder med lavt forventet forbruk, en adgang som ble fjernet også for kunder med forbruk på under 8.000 kWh per år.  

Forskuddsfakturering for en periode lengre enn ett år

Skattedirektoratet har ved flere anledninger behandlet søknader om tillatelse til å forskuddsfakturere husleie og abonnement for perioder lengre enn ett år. Direktoratet har i den forbindelse lagt til grunn at bokføringsforskriften skal forstås slik at den ikke er til hinder for dette, dersom man står overfor særlige tilfeller. Det har derfor blitt gitt tillatelse til å forskuddsfakturere abonnement på blader for en periode på to år i noen tilfeller.  

Les mer om dette emnet: Kunderådgivning: Ofte stilte spørsmål fra kunden om kundeutbytte

Kilder: Visma, Thommessen, E24

← Forrige
Neste →