Artikler

Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å forbedre tjenesten vår og for å tilpasse personlig innhold. Ved å fortsette å bruke nettsiden samtykker du i bruken av cookies. Les mer X

Hvitvasking: Regnskapsførers plikter  

7.6.2018

Aktuelt og nyheter Regnskap og økonomi Skatt og avgift

Reglene om hvitvasking er omfattende, og innebærer noen plikter som regnskapsførere må forholde seg til. Det er nemlig straffbart å hvitvaske, selv når man ikke kjenner til forbrytelsen bak utbyttet. Vi går gjennom de viktigste reglene for bekjempelse av hvitvasking.

reglene om hvitvasking

Hvitvasking: Tilsløring av inntekters ulovlige opphav

Hvitvasking er handlinger som bidrar til å sikre at utbytte fra straffbare handlinger skjules eller tilsløres. Det kan for eksempel være utbytte fra skattesvik, korrupsjon eller ran. Med tilsløring menes at inntektene eller eiendelenes ulovlige opphav tildekkes.

For at utbytte fra ulovlige handlinger skal kunne benyttes, må fordelene integreres i den legale økonomien, noe som gjennomføres av andre eller seg selv (selvvasking).  

Andre eksempler på handlinger der utbyttet hvitvaskes er underslag, økonomisk utroskap, bedrageri, kreditorsvik og innsidehandel.

Få oppdateringstimer i dette emnet med kurset Regnskapsføreres plikter ved bekjempelse av hvitvasking

Hvorfor er det viktig å bekjempe hvitvasking?

  • Skader virksomheters omdømme: Dersom en virksomhet er involvert i hvitvasking, i form av at ansatte har latt seg bestikke eller ved at virksomheten ikke stiller spørsmål ved midlenes opprinnelse, vil dette kunne skade virksomhetens og bransjens omdømme.  
  • Konsekvenser for den økonomiske utviklingen: For å sikre forretningsvennlige miljø og bærekraftig utvikling, er det viktig for stabiliteten i økonomien å hindre hvitvasking. Hvitvasking er en risiko i det finansielle systemet, som bidrar til forstyrrelser i internasjonal sammenheng.  

Reglene om hvitvasking: Hva er straffbart?

Straffeloven §337 regulerer hva som er straffbart knyttet til hvitvasking. Straffbart er det å yte bistand til hvitvasking, og å skjule og tilsløre utbytte fra straffbar handling.  

Å yte bistand til hvitvasking innebærer å sikre at utbyttet fra en straffbar handling ved å innkreve, oppbevare, skjule, transportere, sende, overføre, konvertere, selge (avhende), pantsette eller investere i det.  

Straffeloven angir også hva som anses å være grov hvitvasking, mindre hvitvasking og uaktsom hvitvasking, og hvilke forhold som inngår i vurderingen av graden av hvitvasking.  

I vurderingen av om hvitvaskingen anses som å være grov, legges det vekt på hva slags straffbar handling utbyttet stammer fra, om utbyttet har betydelig verdi, og om lovbryteren har drevet hvitvasking regelmessig. Mindre hvitvasking er når straffeskylden er liten fordi handlingen, verdien av utbyttet og omstendighetene for øvrig tilsier det.  

Ny hvitvaskingslov omhandler spilltjenester og kryptovaluta

Februar 2018 la regjeringen frem et forslag til ny hvitvaskingslov, som skal gjennomføre EUs fjerde hvitvaskingsdirektiv i norsk rett. Regelverket utvides til å også gjelde spilltjenester, og legges opp til å tydeliggjøre ansvaret agenter av utenlandske betalingsforetak har for å hindre hvitvasking. Videre er det foreslått å skjerpe inn kravene til gjennomføring av kundetiltak, undersøkelser og rapportering. Når det gjelder virtuell valuta er det foreslått en forskriftshjemmel for å utvide hvitvaskingsreglene for å gjelde oppbevaringstjenester for virtuell valuta og veksling mellom vanlig og virtuell valuta.  

Ta kurs om hvitvasking

Vil du lære mer om reglene om hvitvasking? Accountor Training tilbyr nå kurs innen regnskapsførers plikter ved bekjempelse av hvitvasking. Kurset vil ta for seg regnskapsførers plikter, og konsekvensene av å ikke oppfylle de pliktene man har. Kurset er beregnet for regnskapsførere og de som gjennomfører oppgaver på vegne av regnskapsførere, men også ledere som ønsker økt kunnskap om hvitvasking. Kurset holdes av advokat Torbjørn Evjenth fra Brækhus Advokatfirma DA.  

 

Kilder: Accountor Trainings kursmateriell, Finans Norge, Regjeringen   

← Forrige
Neste →