Artikler

Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å forbedre tjenesten vår og for å tilpasse personlig innhold. Ved å fortsette å bruke nettsiden samtykker du i bruken av cookies. Les mer X

Regnskapsføring og regnskapsavleggelse for konkursbo  

8.8.2018

Aktuelt og nyheter Regnskap og økonomi

I 2017 var det totalt 4516 konkurser, og totalt 1554 tvangsavviklinger, og 2016 hadde et tilsvarende nivå av antall konkurser og tvangsavviklinger. Det beste er jo å unngå konkurs, men dersom selskapet sitter i saksa, har vi sett nærmere på hvordan regnskapsavleggelse for konkursbo skal foregå. 

Hva er konkurs?

Konkurs åpnes dersom skyldneren er insolvent jf. konkursloven §60. Insolvens innebærer at skyldner ikke er i stand til å innfri sine økonomiske forpliktelser etterhvert som de forfaller. For at skyldneren skal regnes for å være insolvent, må to faktorer være til stede; insuffisiens og illikviditet. Insuffisiens er når skyldnerens eiendeler ikke dekker de forpliktelsene skyldneren har, altså er verdien av forpliktelsene større enn eiendelene. Illikviditet er når skyldneren ikke er likvid, altså ikke i stand til å betale sine forpliktelser ved forfall. Begge vilkår må være oppfylt for at skyldner skal regnes for å være insolvent, som er vilkåret for å åpne konkurs.  

Tvangsoppløsning

Tvangsoppløsning, eller tvangsavvikling, er noe aksjeselskaper med flere risikerer dersom årsregnskapet ikke er innsendt til Regnskapsregistret innen 6 måneder etter innsendingsfristen. Regnskapsregistret vil i første runde sende ut brev hvor årsregnskapet etterlyses, med ny frist om å sende inn årsregnskapet innen 1 måned. Dersom denne fristen ikke overholdes, vil Regnskapsregistret kunngjøre navn på selskap som ikke har oppfylt innsendingsplikten, med en ny frist på 4 uker. Dersom den andre utsatte fristen ikke overholdes, vil regnskapsregistret informere tingretten om at det er grunnlag for å tvangsoppløse selskapet, som skjer uten flere varsler.  

Jobber du med lønn og HR? Last ned vår gratis guide om hvordan man foretar lovlig trekk i lønn og feriepenger

Bostyrers rolle

Bostyrer er som regel en advokat, og oppnevnes av retten straks etter at konkurs er åpnet. Etter at en konkurs er åpnet, fungerer bostyrer som selskapets daglige leder, og pålegges en rekke oppgaver og ansvar i medhold av blant annet konkursloven. Bostyrers rolle er å ivareta kreditorenes interesser, og i den grad det er forenelig skal bostyrer også medvirke til at hensynet til berørte arbeidstakere ivaretas under en bobehandling.  

Bostyrer skal regnskapsmessig sett sørge for tilstrekkelig regnskapsføring i forhold til konkursboets omfang og kompleksitet. Regnskapsavleggelse for konkursbo for mindre konkursbo kan utføres ved bruk av forenklede regnskapssystem.  

 De mest aktuelle lovene for konkursboets regnskap 

  • Merverdiavgiftsloven 
  • Skatteforvaltningsloven (Den tidligere ligningsloven ble erstattet med denne fra 1. Januar 2017) 
  • Bokføringsloven med forskrifter 

Krav til boregnskapet

Konkursbo som skal levere næringsoppgave, er omfattet av bokføringsloven. I samsvar med bokføringsloven, skal det foreligge et ordentlig og oversiktlig regnskapssystem som muliggjør produksjon av pliktig regnskapsrapportering. Konkursboet skal være i stand til å sørge for pliktig regnskapsrapportering med bokføringsspesifikasjon, spesifikasjon av merverdiavgift og lønnsoppgavepliktige ytelser.  

Valg av regnskapsprinsipp

Bostyrer må ta stilling til hvilket regnskapsprinsipp som skal benyttes for boregnskapet; kontantprinsippet eller transaksjonsprinsippet. Valg av regnskapsprinsipp i denne sammenheng har bare betydning for den løpende bokføringen. Sluttregnskapet skal på sin side gi et korrekt bilde av konkursboets finansielle status og skal omfatte alle transaksjoner mv. Uavhengig av regnskapsprinsipp eller betalingstidspunkt.  

 

Denne saken går ikke inn på alle aspektene ved en konkurs eller tvangsoppløsning. Vil du lære mer om regnskapsavleggelse for konkursbo? Som abonnent i Accountor Training kan du ta kurs i dette emnet. Sjekk ut dette kurset: Bistand til kunder med svak økonomi

 

Kilder: Brønnøysundregisteret, BrønnøysundregisteretKonkursrådet, Jusleksikon, Konkursrådet

 

← Forrige
Neste →