Artikler

Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å forbedre tjenesten vår og for å tilpasse personlig innhold. Ved å fortsette å bruke nettsiden samtykker du i bruken av cookies. Les mer X

Regnskapsloven og aksjelovene: Endringer som trer i kraft 1. januar 2018  

20.12.2017

Aktuelt og nyheter Regnskap og økonomi

I desember vedtok Stortinget endringer i regnskapsloven, som vil gi forenklinger og reduserte kostnader for de regnskapspliktige.

Endringene vil komme små bedrifter til gode

Finansminister Siv Jensen uttalte at endringene vil komme tusenvis av små bedrifter til gode, ved at kostnadene til regnskapsføring reduseres med forenklingene. De sparte midlene kan i stedet nyttes til nyskapning og innovasjon i bedriftene og vil kunne skape flere arbeidsplasser i tiden som kommer.  

Endringene i regnskapsloven innebærer at små foretak, inkludert aksjeselskaper, ikke skal ha plikt til å utarbeide årsberetning. Usikkerhet om fortsatt drift må derfor opplyses i notene. Videre innebærer endringene at små enkeltpersonforetak og enkelte små ansvarlige selskap kan utarbeide årsregnskapet etter regler om begrenset regnskapsplikt når det anses å være god regnskapsskikk.  

Disse endringene skjer i aksjeloven 

I aksjeloven vil krav til åpningsbalanse ved stiftelse, fusjon og fisjon eller omdanning av aksjeselskap til allmennaksjeselskap ikke videreføres. Lovendringen innfører også unntak som åpner for at allmennaksjeselskaper kan unnlate å utarbeide mellombalanser for fusjon dersom samtlige aksjeeiere som deltar i fusjonen samtykker.  

 

I følge Nærings- og fiskeridepartementet vil forenklingene som innføres medføre besparelser på opp mot 1 milliard norske kroner for næringslivet.  

 

Endringen trer i kraft 1. Januar 2018, og vil derfor få virkning for regnskapsår som avsluttes 31. Desember 2017 eller senere.  

 

Kilde: 

Regjeringen

 

← Forrige
Neste →