Artikler

Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å forbedre tjenesten vår og for å tilpasse personlig innhold. Ved å fortsette å bruke nettsiden samtykker du i bruken av cookies. Les mer X

Ny dom om salg av næringseiendom og justeringsplikten  

16.4.2018

Aktuelt og nyheter

Har du kunder som driver med salg av næringseiendom? Det er viktig at de er oppmerksomme på hvilke konsekvenser det kan få for merverdiavgiften. For ikke lenge siden ble en eiendomsmegler dømt i lagmannsretten som erstatningsansvarlig for å ha unnlatt å opplyse om at salget medførte plikt til tilbakebetaling av merverdiavgift til staten.  

Lagmannsretten fastslo at eiendomsmegleren var erstatningsansvarlig overfor selger av næringseiendom, da megleren ikke hadde gitt tilstrekkelige opplysninger til selger knyttet til justeringsplikten. Megleren hadde på sin side heller ikke tatt nødvendige skritt for å unngå det økonomiske tapet for selger.  

Justeringsplikten kort fortalt

Justeringsreglene for fast eiendom og andre kapitalvarer er omfattende og kompliserte. I kort form innebærer justeringsreglene at fradragsreglene for inngående merverdiavgift suppleres med generelle bestemmelser om justering av fradragsført inngående merverdiavgift, når forutsetningene for fradraget bortfaller eller endrer seg. Formålet med reglene er å motvirke tilpasninger for å unngå merverdiavgift, herunder å gi en mer korrekt avgiftsbehandling over tid, samt motvirke konkurransevridning.  

Tapet hadde vært enkelt å unngå

I saken ble en større eiendom, som inneholdt både bolig og flere bygg der næringsvirksomhet ble drevet. I prospektet var det opplyst om at eiendommen var betydelig påkostet, med omfattende investeringer de siste 10 årene.  

Kort tid etter salget oppdaget selger justeringsplikten, og da var det for sent å inngå en justeringsavtale med kjøper. En justeringsavtale ville ha ført til at selger ikke måtte tilbakebetale merverdiavgiften. På grunn av dette måtte selger tilbakebetale et betydelig beløp til staten.  

Lagmannsretten la i sin begrunnelse vekt på at selgers tap enkelt kunne vært unngått. Tapet kunne som nevnt ha vært unngått ved å inngå en justeringsavtale med kjøper innen en gitt tidsfrist etter overdragelsen av eiendommen. En slik avtale ville heller ikke hatt noen praktiske eller administrative konsekvenser for kjøper.  

Hva kan man lære av dette?

Dommen illustrerer at avgiftsreglene er av stor økonomisk betydning, og at de ikke må overses ved salg av næringseiendom. Dommen er dog ikke rettskraftig foreløpig, fordi ankefristen foreløpig ikke er utløpt, og det er derfor usikkert om saken vil ankes til Høyesterett.  

Uavhengig av om dommen blir stående eller ikke, vil denne saken også ha relevans i andre saker. Dette er saker hvor megler eller rådgiver etter en konkret helhetsvurdering ikke har opptrådt aktsomt ved utførelsen av oppdraget, og erstatningsansvar kan gjøres gjeldende. En slik vurdering vil være skjønnsmessig, og unnlatelse av å opplyse om sentrale avgiftsregler av økonomisk betydning vil kunne trekke i retning av erstatningsansvar.  

Hold deg oppdatert på temaer innen rettslære: Se våre aktuelle kurs

Kilder: Lovdata, PWC, KPMG

← Forrige
Neste →