Artikler

Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å forbedre tjenesten vår og for å tilpasse personlig innhold. Ved å fortsette å bruke nettsiden samtykker du i bruken av cookies. Les mer X

Salg over internett - hva sier lovverket om dette?

26.8.2017

Aktuelt og nyheter Regnskap og økonomi Skatt og avgift

Bokføringslovens bestemmelser er retningsgivende for hvordan salg over nett skal dokumenteres. Nedenfor skal vi se nærmere på hva netthandel er og hva Skattedirektoratet har uttalt samt hvilke krav som gjelder for nettsalg.

Netthandel og salg over nett
Netthandel er handel av produkter og/eller tjenester gjennom elektroniske nettsystemer. Netthandel omfatter alle avtaler om kjøp av varer og/eller tjenester som inngås over nett. Skattedirektoratet definerer begrepet salg over internett som enhver form for e-handel der salget gjennomføres ved at varen og/eller tjenesten bestilles og betales ved bruk av en nettbasert løsning tilrettelagt av selger, uten at selgerens forretningssted (inkludert automater) oppsøkes.

Kassasystemloven
Kassasystemloven og tilhørende forskrift trådte i kraft 1. januar 2017, alle bokføringspliktige fikk dermed en frist til 1.januar 2019 med å ta i bruk et kassasystem som er i tråd med kassasystemregelverket.
Denne plikten gjelder alle bokføringspliktige som har kontantsalg, og salg over internett regnes ikke som kontantsalg i denne sammenhengen, men bokføringspliktige som har salg over nett må likevel tilfredsstille dokumentasjonskravene.

Hvilke dokumentasjonskrav gjelder ved internettsalg?
Det finnes ingen særskilte dokumentasjonskrav eller bokføringsbestemmelser knyttet til internettsalg. Dokumentasjonskravene må dermed utledes, altså baseres i det regelverket som gjelder for annet salg, uavhengig av hvilken kanal som benyttes for bestilling og distribusjon.

Hvilke dokumentasjonskrav som gjelder for internettsalg avhenger av om transaksjonen klassifiseres som en forskuddsbetaling, kontantsalg eller kredittsalg;
– Forskuddsbetaling er når varen betales i forbindelse med avtaleinngåelsen. Dette er å regne som en forskuddsbetaling når varen eller tjenesten ikke er levert hos kunden. En forskuddsbetaling er ikke en salgstransaksjon og det skal ikke utstedes salgsdokument i forbindelse med forskuddsbetalingen. I stedet skal forskuddsbetalingen dokumenteres som en betalingstransaksjon jf. bokføringsforskriften §5-11 og Norsk Bokføringsskikk 7.
– Kontantsalg er når kjøper gjør opp betalingen ved levering. Dersom leveringen foregår som et postoppkrav eller ligende vil dette regnes for å være et kontantsalg. Som hovedregel skal kontantsalg bokføres på den enkelte kundens konto i kundespesifikasjonen, tilfeldige salg kan spesifiseres på en felles kundekonto med relevante identifikasjonskoder slik at opplysningsplikten ivaretas. Dersom den bokføringspliktige i hovedsak har kontantsalg, dokumenteres nettsalg foretatt kontant ved å fremlegge kopier av salgsdokumentasjonen, typisk kvittering, kreditnota eller kontantfakturaer. Denne må videre ordnes per kunde jf. bokføringsforskriften §3-1(2).
– Kredittsalg er salg som ikke er kontantsalg. Hovedregelen er at salget må bokføres på den enkelte kundens konto i kundespesifikasjonen, mens tilfeldige salg kan spesifiseres på en felles kundekonto med relevante identifikasjonskoder der opplysningsplikten ivaretas.

 

Kilder:
http://www.skatteetaten.no/no/Radgiver/Rettskilder/Uttalelser/Prinsipputtalelser/internettsalg-etter-kassasystemlova-og-bokforingsforskriften/

https://www.altinn.no/no/Starte-og-drive-bedrift/Drive/Regnskap-og-revisjon/Hva-er-bokforingsplikt/Internettsalg/

GBS 16 Internettsalg

← Forrige
Neste →