Artikler

Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å forbedre tjenesten vår og for å tilpasse personlig innhold. Ved å fortsette å bruke nettsiden samtykker du i bruken av cookies. Les mer X

Selskapets forhold utad – signatur, prokura og fullmakt

15.5.2017

Aktuelt og nyheter Regnskap og økonomi

Fullmakt, hva er det?
Fullmakter hører inn under avtaleretten og er regulert i avtalelovens kapittel 2.
Fullmakt innebærer eksempelvis at en ansatt kan opptre eller handle på vegne av selskapet. Fullmakten kan videre begrenses til å gjelde en konkret hendelse, eksempel en fullmakt om å kjøpe noe på vegne av selskapet, være knyttet til en avgjørelse eller være av mer generell karakter.

Det eksisterer mange forskjellige typer fullmakter, eksempelvis stillingsfullmakt, oppdragsfullmakt, frasagnsfullmakt med flere. Det er av stor betydning hvilken type fullmakt som er tildelt, da de har forskjellige juridiske konsekvenser dersom det skulle oppstå en tvist relatert til fullmakten.
Stillingsfullmakt er en fullmakt den ansatte i et selskap har gjennom sin stilling, et godt eksempel her er daglig leder. Daglig leder har gjennom sin stilling fullmakt til å foreta disposisjoner på vegne av foretaket som gjelder den daglige driften av selskapet, eksempelvis innkjøp av varer med mer. Videre kan denne fullmakten begrenses slik at daglig leder ikke har mulighet til å selge selskapets driftsmidler uten nærmere instruks og fullmakt fra styret.

Signatur
Signatur på vegne av foretaket er en form for fullmakt. Hvem som har slik fullmakt, altså myndighet til å signere på vegne av foretaket kan fastsettes i foretakets vedtekter og kan begrense styrets mulighet til å tildele signatur. Signatur kan gis til styret som helhet eller navngitte medlemmer av styret og kan også organiseres slik at to eller flere medlemmer av styret har signaturrett i fellesskap. Signaturrett skal registreres i foretaksregisteret jf. foretaksregisterloven §3-1.

Accountor Training tilbyr nå kurs hvor blant annet aksjonærenes mulighet til å binde selskapet, utdypende om styrets fullmakt samt daglig leders fullmakt relatert til både aksjelovgivningen samt avtaleloven dekkes grundig av advokat Sven Krohn. se accountortraining.no for mer informasjon

← Forrige
Neste →