Artikler

Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å forbedre tjenesten vår og for å tilpasse personlig innhold. Ved å fortsette å bruke nettsiden samtykker du i bruken av cookies. Les mer X

Huskeregler for et skattefritt julebord

7.12.2017

Aktuelt og nyheter Skatt og avgift

Julebordsesongen er i full gang, og i den sammenheng er det ikke bare de ansatte som må være varsomme, også arbeidsgiver.

Norske skatteregler legger til rette for at norske bedrifter kan gjøre stas på sine ansatte. Det tradisjonelle julebordet med arbeidsgiver er skattefritt, også når de ansatte får ha med sin partner. Skattemessig er det per i dag heller ingen regler om begrensninger knyttet til alkohol. Likevel er det noen huskeregler som er viktig å bite seg merke i, da det finnes andre begrensninger.

For at velferdstiltak i arbeidslivet skal være skattefritt, må følgende vilkår oppfylles

  • Tiltaket kan karakteriseres som et velferdstiltak
  • Tiltaket består av en naturalytelse
  • Tiltaket er rimelig, og
  • Tiltaket er for alle eller en betydelig gruppe av de ansatte

For alle

Begrunnelsen for skattefritaket er at alle slike arrangement kan skape bedre arbeidsmiljø, samhold og arbeidsglede. Det er derfor viktig at alle inviteres, julebordet kan for eksempel ikke bare være for daglig leder og ledergruppen.
Det er også helt greit å reise bort i forbindelse med julebord, både i Norge og i utlandet, med eller uten partner. Det som er viktig å huske på er at det maksimalt kan være to overnattinger, eksempel fredag til søndag per år. Dersom julebordet tas utenlands er det viktig å sjekke at prisen ikke overstiger det et tilsvarende opphold ville ha kostet i Norge.

Det har heller ingen betydning om julebordet legges til helg eller hverdag. Forutsetningen for skattefradraget er at alle ansatte er invitert med. Bedriften kan legge opp til lengre opphold enn to overnattinger, men da må resten av oppholdet ha faglig innhold som må dokumenteres.

Det er en ytre ramme for hvor mye man kan ha i samlede kostnader til sosiale formål. Summen av kostnader til sosiale tiltak må være rimelig. Det er ikke gitt noen klare rammer for hva som er rimelig, men det har en sammenheng med hva som er vanlig i arbeidslivet. I Norge er det per i dag en tradisjon for å bruke relativt mye på trivselstiltak for de ansatte.

Alle som hører til bedriften, eierne og styremedlemmer, kan inviteres på julebord. Også partnere anses knyttet til bedriften og kan inviteres, det samme gjelder valgt revisor. Men her går en grense som kan være vanskelig å praktisere. Eksterne personer som er selvstendig næringsdrivende og som ikke er ansatt i selskapet, slik som regnskapsfører, konsulent og leverandører, anses ikke som tilknyttet til bedriften. Dersom du inviterer den eksterne regnskapsføreren, er det ikke blant de som omfattes av skattefritaket, men vil regnes som representasjon.

Mindre bedrifter

Dersom selskapet ikke har ansatte, er det heller ingen mening i å arrangere julebord for å skape samhørighet. For bedrifter som eies av en person, eller som eies av ektefeller eller samboere, krever skattereglene at bedriften i tillegg har andre ansatte uten nær familiemessig tilknytning som i sum utgjør en hel stilling, for å kunne få fradrag for velferdstiltak som julebord. Nær familiemessig tilknytning er i denne sammenheng ektefelle, samboer, familiemedlemmer i rett opp- og nedstigende linje (barn og foreldre).

Kilder: Skatt.no

← Forrige
Neste →