Artikler

Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å forbedre tjenesten vår og for å tilpasse personlig innhold. Ved å fortsette å bruke nettsiden samtykker du i bruken av cookies. Les mer X

Skattefri omdanning fra NUF til AS – slik gjør du det

18.1.2018

Aktuelt og nyheter

Hva er fordelene ved å omdanne fra NUF til AS? Skattefri omdanning av NUF (norskregistrert utenlandsk foretak) kan være komplisert og uoversiktlig, særlig når dette gjelder på tvers av landegrenser og rettsregler. Nedenfor skal vi se nærmere på hva et NUF er, hva omdanning er, og hvorfor man ønsker å omdanne et selskap fra NUF til AS.  

Skattefri omdanning av NUF

Hva er et NUF?

NUF er forkortelsen for norskregistrert utenlandsk foretak. Utenlandske foretak som ønsker å drive virksomhet i Norge kan registrere en filial eller avdeling av det utenlandske foretaket i Norge ved hjelp av et NUF. NUF er altså en fellesbetegnelse på alle utenlandske foretak som registreres i Enhetsregisteret, noe som må gjøres uavhengig av organisasjonsform eller ansvarsform i det utenlandske foretaket. NUF vil normalt være skatte- og avgiftspliktig til Norge, og må for øvrig forholde seg til det norske regelverket.  

Hva er omdanning?

Omdanning er en endring av juridisk organisasjonsform, hvor virksomhet og tilhørende eiendeler samt gjeld overdras til et nytt selskap med en annen organisasjonsform enn den opprinnelige. Eieren eller eierne får typisk et vederlag for dette, i AS vil vederlaget være i form av aksjer i det nye selskapet.  

Skattefri omdanning er i realiteten en skatteutsettende prosess

Det kan være noe upresist å omtale endring av organisasjonsform som skattefri. I realiteten er det er tale om en skatteutsettende prosess, ikke et fritak, fordi omdanningen ikke innebærer en skatteplikt når endring av foretakets selskapstype gjennomføres. Skattemessig inngangsverdi av eierandelen endres ikke, slik at dersom eieren senere velger å selge sine andeler i selskapet, så vil en eventuell gevinst beskattes.  

Hvorfor omdanne fra NUF til AS?

NUF er i utgangspunktet underlagt hjemlandets rettsregler, dersom du da er en norsk eier og NUF-selskapet er hjemmehørende i utlandet, så kan det bli svært komplisert å gjennomføre kapitaltransaksjoner med selskapet, på lik linje med norske selskaper. NUF har ingen fordeler knyttet til seg lengre sammenlignet med AS, bortsett fra 0 i aksjekapital.  

AS har de siste årene fått betydelige forenklinger de siste årene, noen av dem er; 

  • – Krav til aksjekapital er senket til 30.000 kr 
  • – Revisjonsplikt for små aksjeselskaper er fjernet 
  • – Krav om godkjenning av åpningsbalanse av revisor er fjernet 
  • – Krav om varamedlem er fjernet, man kan altså stifte og drive et aksjeselskap alene 

Man kan nå foreta interim utbytte, slik det har vært mulig for NUF-er 

Vil du lære mer? 

Accountor Training tilbyr kurs innen skattefri omdanning av NUF til AS. Kurset vil ta for seg relevante rettskilder, krav til overtakende foretak, skattemessig kontinuitet, hva som må, kan og ikke kan overføres i forbindelse med omdanning, virkningstidspunktet av omdanningen, regnskapsføringen av omdanning, avviklingen av overdragende selskap, konsekvensene av å bryte reglene og problemstillinger knyttet til mva.  

Kurset holdes av advokat Maren Nan-Hee Brevig fra Brækhus advokatfirma som besitter god og inngående kompetanse på området.  

← Forrige
Neste →