Artikler

Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å forbedre tjenesten vår og for å tilpasse personlig innhold. Ved å fortsette å bruke nettsiden samtykker du i bruken av cookies. Les mer X

Skattemeldingen: Gjeld på utleiebolig kan gi høyere formuesskatt 

4.4.2018

Aktuelt og nyheter Skatt og avgift

I dag kommer skattemeldingen for de fleste privatpersoner. Mange kan få bakoversveis når de ser de ser de nye vurderingene av skatt på sekundærbolig i årets skattemelding: I 2017 ble det publisert endringer i skatteloven knyttet til verdsettelsen av sekundærbolig, med virkning for inntektsåret 2017. Endringene kommer altså på skattemeldingen som mottas 4.april i år.  

Skatt på sekundærbolig

Lære mer om skatteregler og beregning? Se hvilke kurs vi har innenfor skatterett

Sekundærboliger vil behandles strengere enn tidligere

Sekundærbolig er bolig du eier, men som du ikke bor i. Dette kan eksempelvis være utleiebolig eller pendlerbolig. Sekundærbolig behandles strengere enn tidligere i skattemeldingen, ved at den skattemessige verdsettelsen øker fra 80 % til 90 % av antatt markedsverdi. I tillegg vil eventuell gjeld du har på sekundærboligen reduseres, og dermed bidra til å øke nettoformue, altså grunnlaget for beregningen av formuesskatten.   

Den skattemessige gjeldsreduksjonen beregnes forholdsmessig basert på formuesverdien av sekundærboligen og verdien av samlet skattepliktig formue. Dersom man er gift, vil reduksjonen av gjeld knyttet til sekundærbolig beregnes på grunnlag av din og ektefelles samlede eiendeler og gjeld.  

Fritidseiendom og tomt er ikke omfattet av reglene om gjeldsreduksjon, men verdien av de medregnes i formuesligningen.  

Gjeldsreduksjon vil sannsynligvis være forhåndsutfylt i skattemeldingen, men det er likevel viktig å undersøke om tallene som inngår i beregningen er korrekt.  Nedenfor kan du se et eksempel på beregning av gjeldsreduksjon, med tilhørende effekt på formuesskatten.  

Her er et eksempel på skatt på sekundærbolig

Ola Nordmann har en samlet bruttoformue lik 14 millioner kroner, (skattemessig verdi av brutto formue lik 7,5 millioner kroner). Formuen består av primærbolig til en antatt markedsverdi lik 8 millioner kroner (gir skattemessig formuesverdi lik 2 millioner kroner), sekundærbolig til en antatt markedsverdi lik 5 millioner kroner (gir skattemessig verdi lik 4,5 millioner kroner = 5 millioner kroner * 90%).  

Ola Nordmann har også bankinnskudd lik 1 million kroner. Ola Nordmann har en total gjeld lik 5 millioner kroner.  

Beregning av gjeldsreduksjonen

(Gjeld * Markedsverdi sekundærbolig) / Samlet bruttoformue uten rabatt = Gjeldsreduksjon   

For Ola Nordmann beregnes gjeldsreduksjonen slik: 

(5 MNOK * 5 MNOK) / (8 MNOK + 5 MNOK + 1MNOK) =  1.785.714 kroner 

Fradragsberettiget gjeld tilordnet sekundærbolig 

1.785.714 * 90% = 1.607.142  

Gjeldsreduksjon = 1.785.714 – 1.607.42 = 178.572 kroner 

Fradragsberettiget gjeld ved beregningen av netto formue reduseres med 178.572 kroner for Ola Nordmann, noe som fører til en økning i formuesskatten på 1.518 kroner (178.572 kroner * 0,85%).  

 

Kilde: Skatteetaten

← Forrige
Neste →