Artikler

Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å forbedre tjenesten vår og for å tilpasse personlig innhold. Ved å fortsette å bruke nettsiden samtykker du i bruken av cookies. Les mer X

Skatteplanlegging for privatpersoner  

13.2.2018

Aktuelt og nyheter Skatt og avgift

Skatteplanlegging, både for privatpersoner og for selskaper, må ikke forveksles med skatteunndragelse og skatteomgåelse. Produkter som aksjesparekonto, fondskonto og individuell pensjonssparing er sentralt. Vi skal se nærmere på hva skatteplanlegging egentlig innebærer.  

Skatteplanlegging for privatpersoner

Handler skatteplanlegging om smutthull i loven?

Skatteplanlegging er at man lovlig tilpasser seg de skattereglene som eksisterer for å minimere hvor mye skatt man må betale. Dette er mulig for små aksjeselskaper, større konsern og privatpersoner. 

Det er en stor forskjell på å drive skatteplanlegging kontra skatteunndragelse og skatteomgåelse. Skatteplanlegging handler ikke om å finne smutthull i loven, men å utnytte gode og lønnsomme ordninger for å minimere skatt. Skatteunndragelse er å oppgi feilaktig informasjon overfor Skatteetaten og annen relevant myndighet. Skatteomgåelse er på sin side å tviste lovens ordlyd og gå i mot ordlydens hensikt.  

Aksjesparekonto

Aksjesparekonto ble innført 1. september 2017, og er en konto hvor man kan kjøpe og selge aksjer gjennom kontoen. Dersom du selger aksjer med gevinst, som eies via kontoen, trenger man ikke å betale skatt på gevinsten før man tar ut selve gevinsten fra kontoen. Dersom du eier aksjer via kontoen som selges med tap, vil det tilsvarende ikke være fradrag for slike tap i skatten før kontoen opphører, altså avsluttes.  

Utbytter beskattes som tidligere, selv om aksjene eies via aksjesparekontoen.  

I 2018 er verdsettelsesrabatten på formuesverdien for aksjer som eies via aksjesparekontoen på 20 %. Den lå på 10 % i 2017. Med andre ord reduseres formuesverdien av aksjene når man eier dem gjennom en slik konto.  

Fondskonto 

Fondskonto er et kombinert investerings- og forsikringsprodukt hvor man fritt kan bytte fond uten skatteplikt i mellom. I tillegg er det et forsikringselement innebygd i fondskontoer. 

Skattemessig behandles investeringer inne på kontoen som alminnelig inntekt, altså med en skattesats på 23 %. For aksjeinvesteringer var skattesatsen i 2017 29,76 %.   

Er det mer lønnsomt å benytte fondskontoer fremfor å direkte investere i aksjer og fond?

Fordelene 

  • Man utsetter beskatningen, blant annet på mottatt utbytte 
  • Ut 2018 har fondskonto en lavere skattesats enn for aksjer: 23 %  

Ulempe  

  • Ingen skjermingsfradrag. Når man eier aksjer på privat hånd eller via en aksjesparekonto får man skjermingsfradrag når man beregner hvor mye man skal skatte for, dette går man altså glipp av når man har fondskonto.  

Totalt sett er fordelene større enn ulempene, men fra og med 2019 vil gevinsten av fondskontoen skattlegges på samme måte som for aksjesparekonto, altså med en forhøyet skattesats på 30,59 %.  

Vil du vite mer om skatteplanlegging for privatpersoner? 

Accountor training tilbyr kurs innen skatteplanlegging for privatpersoner. Kurset går nærmere inn på ordningen med individuell pensjonssparing, fordelene med holdingselskaper, overgangsreglene for aksjesparekonto, kravene til verdipapirene som står inne på aksjesparekontoen, skjermingsfradrag for aksjer inne på kontoen, problemstillinger knyttet til død hos den som eier kontoen, skilsmisse, om adgangen til å gi bort aksjesparekontoen som gave, overføring av kontoen til en annen tilbyder, om adgangen til å pantsette aksjesparekontoen med mer. Kurset holdes av advokat Daniel R. Hermundstad fra Brækhus Advokatfirma.  Les mer og ta kurset her.

← Forrige
Neste →