Artikler

Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å forbedre tjenesten vår og for å tilpasse personlig innhold. Ved å fortsette å bruke nettsiden samtykker du i bruken av cookies. Les mer X

Sosiale medier og skatt: Reglene man må forholde seg til

8.2.2018

Aktuelt og nyheter Regnskap og økonomi Skatt og avgift

Internett er på ingen måte en skatte- og avgiftsfri sone, for personer som blogger og markedsfører i andre sosiale medier kan det være lett å trå feil. Mange husker kanskje den unge bloggeren som i 2013 fikk 300.000 kroner i skattesmell fordi sponsing av gaver og lignende ikke ble rapportert og skattet for. La oss se nærmere på skatteregler for blogg: Hva regnes egentlig som virksomhet, og hvor går skillet for at virksomheten skal regnes som en hobby?

 Skatteregler blogg

Vil du lære mer om skatteregler? Accountor Training har mange kurs som gir deg oppdateringstimer i skatterett. Ta for eksempel kurset «Enkel skatteplanlegging for privatpersoner».

Blogg: Hobby eller næring?

Hobby-inntekt er skattefritt, mens inntekt fra virksomhet er skattepliktig. Avgrensningen mellom hobby og virksomhet er ikke klart angitt i loven. I vurderingen av hvorvidt det er hobby eller virksomhet, må det foretas en konkret vurdering på om virksomheten: 

  • – Drives for egen regning og risiko 
  • – Har et visst omfang 
  • – Er egnet til å gå med overskudd over tid 
  • – Tar sikte på en viss varighet  

Skatteregler for de under 18 år

For å registrere virksomhet i Enhetsregistret og Foretaksregistret på man være fylt 18 år. Hovedregelen er altså at personer under 18 år ikke kan drive avgiftspliktig virksomhet.  

Mindreårige kan fra fylte 15 år drive virksomhet og registrere denne i Enhetsregistret, men det er betinget av samtykke fra verge og fylkesmann.  

Også for merverdiavgift er overnevnte gjeldende. I praksis er det likevel åpnet for registrering dersom verge gir samtykke til at den mindreårige kan drive virksomhet. Registrering i Merverdiavgiftsregisteret må i slike tilfeller skje ved at vergen registrerer virksomheten i sitt navn på vegne av den mindreårige.  

Hva regnes som inntekt fra blogg og sosiale media?

Penger, gaver og lignende som man mottar gjennom bloggvirksomhet og lignende plattformer er å regne som inntekt. Med inntekt i denne sammenheng menes testing og omtale av produkter, salg av produkt, annonser og affiliate avtaler. Affiliate avtaler er der bloggeren omtaler et produkt, en leverandør eller tjeneste på sin blogg eller sosiale mediakanal, og lenker til forretningens nettsted.  

Dersom inntekt fra blogg og lignende er lav, kan den være skattefri fordi den regnes som inntekt fra hobby. 

Blogg og andre sosiale media: Skatt og merverdiavgift

Alle inntekter i penger og sponsede produkt med økonomisk verdi som mottas som ifb. med bloggvirksomheten er skatte- og avgiftspliktig. Dette vil altså være produkt og lignende som mottas på bakgrunn av salgsblogg, nettbutikk, produktomtale på blogg eller annen kanal, oppdrag og lignede.  

Alle penger og goder som mottas på bakgrunn av annonser, reklame og lignende, samt gratis eller rabatterte produkter og gaver med økonomisk verdi er skatte- og avgiftspliktig. Dette kan eksempelvis være kosmetikk, sminke, hår- og hudpleie produkter og tjenester, klær, reiser, spill, teknologisk utstyr, barneutstyr med mer. Slike produkt og tjenester skal inntektsføres hos mottaker til omsetningsverdi, altså det beløp du hadde villet betalt for varen dersom den i stedet ble kjøpt.  

Hvordan kan man unngå skatte- og avgiftsplikt?

Det er to måter; enten kan produktet/gaven sendes tilbake, eller så kan produktene/gavene kastes. Det er i begge tilfeller viktig å dokumentere dette i regnskapet og i vedlegg til regnskapet for et eventuelt senere bokettersyn med mer.  

 

Vil du lærer mer om skatt? Se oversikten over Accountor Training kurs her.   

← Forrige
Neste →