Artikler

Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å forbedre tjenesten vår og for å tilpasse personlig innhold. Ved å fortsette å bruke nettsiden samtykker du i bruken av cookies. Les mer X

Har du investert i kryptovaluta? Slik er skattereglene

12.3.2018

Aktuelt og nyheter Skatt og avgift

Skattemeldingen ankommer om ikke veldig lenge for de fleste av oss. Flere nordmenn har investert sparepenger i kryptovaluta i løpet av de siste årene, og mange lurer på hvordan dette skal behandles skattemessig, hvordan man skal opplyse om verdier i skattemeldingen og kravene til dokumentasjon. Her er reglene for skatt på kryptovaluta.

Skatterettslig er ikke virtuell valuta likestilt med ordinær valuta, da virtuell valuta ikke er utstedt av eller garantert for av en sentralbank. Kryptovaluta har ingen formell utsteder eller utgiver, og det eksisterer heller ingen offisiell valutakurs for slike instrument. Prisen på kryptovaluta bestemmes ut fra markedets tilbud og etterspørsel.

I Norge anses kryptovaluta som et formuesobjekt, og er derfor omfattet av de alminnelige reglene for inntekts- og formuesbeskatning.

Realisasjon av kryptovaluta regnes som kapitalinntekt

Ved en realisasjon av kryptovaluta, vil det kunne oppstå en gevinst eller et tap. I samsvar med skattelovens kapittel 5, er kapitalgevinster skattepliktig ved realisasjon utenfor virksomhet. Tilsvarende har man rett til fradrag ved realisasjon i samsvar med skattelovens kapittel 6. Skattelovens hovedregler får altså anvendelse ved realisasjon av kryptovaluta, slik som Bitcoin, enten den er kjøpt eller minet (utvunnet).

Formuesbeskatning av kryptovaluta

Som skattepliktig formue inngår alle formuesobjekter med omsetningsverdi, som skatteyter eier ved utgangen av inntektsåret, og omfatter også kryptovaluta slik som Bitcoin. Kryptovaluta er med andre ord regnet som en eiendel i skattelovens ordlyd, og er dermed skattepliktig formue.

Hvordan skal man opplyse om kryptovaluta i skattemeldingen?

Formuesverdier i, kjøp og/eller salg av kryptovaluta rapporteres ikke direkte til Skatteetaten. Derfor er man selv ansvarlig for å oppgi formuesverdier og gevinster/tap i virtuell valuta.

  • – I posten 4.5.4 «Annen skattepliktig formue» i skattemeldingen benyttes blant annet til å opplyse om verdien av verdien av kryptovaluta man eier, har minet eller kjøpt i løpet av inntektsåret.
  • – I posten 3.2.12 «Annen inntekt» opplyser man om eventuell gevinst på kryptovaluta, som har oppstått gjennom salg eller mining.
  • – Posten 3.3.7 «Andre fradrag» nyttes for eventuelle tap, knyttet til blant annet kryptovaluta.

Dokumentasjonskrav

Dokumentasjonen trenger ikke å bli sendt til Skatteetaten, men må kunne fremlegges dersom dokumentasjon etterspørres. Skatteetaten krever at man skal kunne fremlegge:

  • – Transaksjonslogg eller dokumentasjon over realiserte verdier i kryptovaluta med adresser
  • – Dokumentasjon som viser dato for anskaffelsestidspunktet for kryptovaluta, når de ble minet eller når de ble kjøpt, samt adresser og inngangsverdien
  • – Logg fra mining, altså en oversikt over antall mininger og tidspunktet for innvinningen

 

Vil du lære mer om skatteregler eller kryptovaluta? Se en oversikt over Accountor Trainings kurs

Kilder: Skatteetaten

← Forrige
Neste →