Artikler

Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å forbedre tjenesten vår og for å tilpasse personlig innhold. Ved å fortsette å bruke nettsiden samtykker du i bruken av cookies. Les mer X

Statsbudsjettet 2018: Endringer i skatte- og avgiftssatser

Her er en oversikt over de viktigste endringene innen skatte- og avgiftssatser

Alminnelig inntekt
– Personer: reduseres fra 24% (2017) til 23% (2018)
– Bedrifter/Næring: reduseres fra 24% (2017) til 23% (2018)

Trinnskatten (gjelder personer, ikke selskaper)
– Innslagspunktet for trinn 1 i 2017 er 164.000kr, for 2018 er denne økt til 169.000kr
– Innslagspunktet for trinn 2 i 2017 er 230.950kr, for 2018 er denne økt til 237.900kr
– Innslagspunktet for trinn 3 i 2017 er 580.650kr, for 2018 er denne økt til 598.050kr
– Innslagspunktet for trinn 4 i 2017 er 934.050kr, for 2018 er denne økt til 962.050kr

Trygdeavgiften (gjelder personer, ikke selskaper)
– Nedre grense for å betale trygdeavgift er ikke endret, for 2018 vil beløpet fremdeles være 54.650kr
– Satsen for trygdeavgift er ikke endret, holdes fremdeles på 8,2% for lønnsinntekt

Trygdeavgift for annen næringsinntekt
– Endres ikke, vil dermed være 11,4% også for 2018

Satser for arbeidsgiveravgift holdes uendret for alle soner fra 2017 til 2018.

Personfradrag
– Klasse 1: økes fra 53.150kr (2017) til 54.750kr (2018)
– Klasse 2: skatteklassen er per nå foreslått avviklet for inntektsåret 2018

Minstefradraget i lønnsinntekt
– Sats for 2017 er 44%, denne er for 2018 økt til 45%
– Nedre grense holdes uendret
– Øvre grense har for 2018 økt fra 94.750kr(2017) til 97.610kr

Kilde: https://www.skatt.no/2017/10/12/skatte-avgiftssatsene-20172018/