Artikler

Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å forbedre tjenesten vår og for å tilpasse personlig innhold. Ved å fortsette å bruke nettsiden samtykker du i bruken av cookies. Les mer X

Styring av arbeidskapitalen: Økonomisk rådgivning for kunder

23.4.2018

Aktuelt og nyheter Regnskap og økonomi

Styring av arbeidskapitalen er et av flere virkemiddel for å sikre at kontantstrømmen dekker løpende driftskostnader og andre kortsiktige forpliktelser, men også et sentralt tema i forbindelse med kjøp og salg av selskaper. For å kunne bistå kunder med økonomisk rådgivning er dette nyttig å lære mer om.

Frigjøring av likviditet gir billig finansiering, og selskaper med et bevisst forhold til optimal arbeidskapitalstruktur vil være bedre rustet til å takle turbulente markedsforhold, sammenlignet med konkurrentene som nedprioriterer å optimalisere arbeidskapitalen.  

styring av arbeidskapitalen

Arbeidskapitalen – rent teknisk

Som utgangspunkt er arbeidskapitalen definert som driftsrelaterte omløpsmidler, ekskludert kontantbeholdning, redusert for kortsiktig gjeld (inkluderer ikke kortsiktig rentebærende gjeld som kassekreditt mv. i beregningen av arbeidskapitalen).  

Hva som er optimal sammensetning av arbeidskapital er svært bransjeavhengig. For å finne ut hva som er bra eller mindre bra i en bransje, må man rett og slett se på hva andre aktører i bransjen har, for å kunne avgjøre om man har en relativt god eller dårlig sammensetning av arbeidskapitalen.  

Kundefordringene – sentralt for handel- og tjenesteytende virksomhet

Når fordringsmassen øker, vil selskapet øke kapitalbindingen, noe som slår negativt ut i arbeidskapitalen. Dette kan komme av flere forhold, blant annet endringer i kredittiden til kundene, fordi selskapet har økt andelen kredittsalg til kunder, eller på grunn av økt omsetning.  

En god tommelfingerregel er å alltid ha som mål å ha kortere kredittid til kundene enn den kredittiden selskapet oppnår hos leverandørene, på den måten er leverandørgjelden med på å finansiere noe av driften, noe som er optimalt fordi gjeld til leverandør svært ofte er rentefri, altså kostnadsfri finansiering av driften.  

Gode rutiner på inndriving av kundefordringer er dermed sentralt. Fakturering umiddelbart etter levering i stedet for månedlig faktura, vil bidra til kontinuerlige innbetalinger og redusere kapitalbindingen. Viktig her er også å ha gode rutiner omkring oppfølging av utestående fordringer, gjennom purringer og inkasso.  

Videre er det også sentralt å gjennomføre kredittvurdering på kunder før man godkjenner salg via kreditt, slik at man unngår unødvendige tap på kundefordringer. Dette er en relativt billig forsikring. I denne sammenheng er det lurt å ha et system for registrering av maksimal kreditt man er villig til å gi til de enkelte kundene, hvor maksimal kredittramme for de enkelte kundene og utestående beløp er registrert.  

Varelager – sentralt for handelsvirksomhet

Handelsvirksomhet bør ha fokus på å effektivisere innkjøp og varelagerbindingen. Mange selskaper binder unødvendig kapital ved å operere med store varelager og brede varesortiment.  

Sentrale tiltak for varelager er å planlegge innkjøp bedre, foreta hyppigere innkjøp samt benytte leverandører med kort leveringstid og høy presisjon i leveransene. Innkjøp som foretas bør reflektere faktisk etterspørsel og ta høyde for sesongmessige variasjon i virksomheten.  

Leverandørgjelden  

Gode relasjoner til leverandørene er en god investering. Kredittiden man oppnår hos leverandør er nært knyttet til leverandørenes tidligere erfaringer med selskapet, når det gjelder oppgjør og overholdelse av avtaler. Som nevnt er det optimalt å ha høyere kredittid til leverandør enn den man har til kundene. Og husk; betaling før forfall er synonymt med å gi fra seg en periode med fri finansiering.  

Vil du lære mer om kapitalstyring? Ta vårt kurs om varelager og styring av kapitalbinding  

Kilder:  Ledernytt, BDO-bloggen

 

← Forrige
Neste →