Artikler

Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å forbedre tjenesten vår og for å tilpasse personlig innhold. Ved å fortsette å bruke nettsiden samtykker du i bruken av cookies. Les mer X

Sykelønn og feriepenger: Hvilke rettigheter har tilkallingsvikarer?

30.5.2018

Aktuelt og nyheter Lønn og personal

Tilkallingsvakter kan være noe de fleste arbeidsgivere har behov for fra tid til annen. I høysesong og ferier er det spesielt aktuelt. Men som alle andre medarbeidere kan også tilkallingsvakten bli syk rett før en vakt, eller i løpet av arbeidsperioden. Og hvilke plikter har arbeidsgiver da til å betale ut sykelønn? Vi går gjennom reglene for feriepenger og sykepenger for tilkallingsvikarer.

sykepenger for tilkallingsvikarer

Rett til sykepenger for tilkallingsvikarer

Tilkallingsvakter er ansatte som ikke har et fast arbeidsforhold i virksomheten, og kan dermed si nei dersom han/hun blir tilbudt å arbeide. Likevel kan en tilkallingsvakt ha rett til sykepenger gitt at vilkårene er oppfylt.  

Ta kurs om feriepenger: Ferieavvikling og feriepenger  

Vilkårene for sykelønn

For at tilkallingsvakten skal ha rett til sykepenger, må han/hun ha vært ansatt som tilkallingsvakt i minst fire uker jf. folketrygdloven §8-18(1). Arbeidstaker må ikke fysisk ha vært til stede i fire uker, men det må ha gått mindre enn 14 dager siden forrige arbeidsforhold hos arbeidsgiver, selv om arbeidsforholdet består av enkeltvakter.  

Det må også tas med i vurderingen om det er overveiende sannsynlig at tilkallingsvakten ville blitt spurt om å ta vakter hvis vedkommende ikke var blitt syk.

Normalt må tilkallingsvakten dokumentere fraværet med en legeerklæring, fordi tilkallingsvakter sjeldent oppfyller kravet om to måneders ansettelse uten avbrudd på mer enn 14 dager, slik reglene for egenmelding krever jf. folketrygdloven §8-24(1).  

I Ankenemda har de slått fast at hvis vilkårene om arbeidsforholdet er oppfylt, er arbeidsgiver pliktig til å betale sykepenger for de avtalte fremtidige vaktene.

Feriepenger

Tilkallingsvakter opptjener feriepenger etter ferieloven på samme måte som andre ansatte. Teoretisk sett har de også rett til å avvikle ferie etter ferieloven, men dette har ikke noen praktisk betydning siden tilkallingsvikaren kun arbeider enkeltstående vakter.  

 

Vil du lese mer om dette temaet? Sjekk ut artikkelen Digitale sykmeldinger – Hva må arbeidsgivere gjøre?

 

Kilder: Virke

← Forrige
Neste →