Artikler

Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å forbedre tjenesten vår og for å tilpasse personlig innhold. Ved å fortsette å bruke nettsiden samtykker du i bruken av cookies. Les mer X

Tap på kundefordringer: Kravene for fradrag for merverdiavgift

25.10.2018

Aktuelt og nyheter Skatt og avgift

Når kan man egentlig kreve fradrag for merverdiavgift på kundefordringer som regnes for tapt? I praksis kan dette være et vanskelig spørsmål å ta stilling til, selv om det rent teoretisk kan virke åpenbart. Feilføringer knyttet til dette kan koste dyrt, ofte mer enn fradraget, fordi det kommer tilleggsskatt på 20% eller mer dersom det gjøres feil på dette området.

Fradrag for merverdiavgift

Hovedregelen for fradrag for merverdiavgift på tap

Tap på kundefordringer kan gi rett til avgiftsmessig fradrag og tilbakeføringer dersom de to hovedvilkårene er oppfylt. Det første vilkåret er at tapet må skyldes manglende betalingsevne hos kunden, det andre at tapet må regnes for å være endelig konstatert.

Manglende betalingsevne

Manglende betalingsevne hos kunden er det grunnleggende vilkåret for å kunne tilbakeføre utgående merverdiavgift. Her må man skille mellom det som regnes for manglende betalingsvilje og manglende betalingsevne. Manglende betalingsvilje, blant annet grunnet uenighet om pengekravets størrelse eller andre forhold, er ikke tilstrekkelig for å kunne tilbakeføre avgiften.

Tapet må være endelig konstatert

Merverdiavgiftsforskriften beskriver et tap som endelig konstatert dersom
– det er foretatt inkasso eller tvangsinndrivelse uten resultater
– fordringen ikke er innfridd seks måneder etter forfall til tross for purring med normale purringsintervall
– offentlig gjeldsmegling, likvidasjon eller lignende som gjør det klart at midlene ikke gir eller ikke vil gi dekning, eller
– fordringen ut fra en samlet vurdering må anses uerholdelig.

Merverdiavgift kan være komplisert å håndtere, og det er viktig å ha kompetansen som kreves av deg innen skatt og avgift. Oppdater kompetansen med dette kurset: Den nye skattemeldingen for MVA

Endret karakter – kan få konsekvenser for tilbakeføringsretten

Tilbakeføring av merverdiavgift er kun aktuelt dersom den anses for å være en kundefordring. Dersom fordringen anses å ha endret karakter til å eksempel bære preg av å være et lån, er det ikke adgang til tilbakeføring. Skatteetaten har ved flere klagesaker poengtert at det ikke skal så mye til før en fordring endrer karakter til å være en form for finansiering eller lån.

Avtalen med kunden kan være avgjørende

Dersom avtalen med kunden uttrykkelig beskriver at kundefordringen skal gjøres om til et lån under nærmere vilkår, eller dersom selskapet har godtatt en slik omgjøring av fordringen, er det åpenbart at fordringen har endret karakter til å være et lån. Dette vil være noe mer usikkert dersom dette ikke uttrykkelig er avtalt mellom partene, og i de tilfellene hvor det er gitt betalingsutsettelse utover det som er normalt.

 

Kilde: RSM

← Forrige
Neste →