Artikler

Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å forbedre tjenesten vår og for å tilpasse personlig innhold. Ved å fortsette å bruke nettsiden samtykker du i bruken av cookies. Les mer X

Gjør du regnskapet for en nyoppstartet virksomhet? Dette bør du vite om tilbakegående avgiftsoppgjør 

27.3.2019

Aktuelt og nyheter Regnskap og økonomi Skatt og avgift

I oppstartsfasen har mange bedrifter betydelige anskaffelser knyttet til driftsmidler, inventar og varelager. Dersom de er anskaffet før foretaket er registrert i merverdiavgiftsregistret gis det som hovedregel ikke fradrag for inngående merverdiavgift. Men det finnes en ordning for tilbakegående avgiftsoppgjør.

Denne ordningen finnes for å hindre at avgiftspliktige belastes merverdiavgift for anskaffelser som senere skal brukes i avgiftspliktig virksomhet. I hovedtrekk går dette ut på at inngående merverdiavgift fradragsføres eller tilbakebetales for anskaffelser før selskapet ble registrert.   

tilbakegående avgiftsoppgjør 

Hva innebærer et tilbakegående avgiftsoppgjør?  

Tilbakegående avgiftsoppgjør innebærer at man kan få tilbake merverdiavgift på anskaffelser gjennomført før virksomheten ble registrert i merverdiavgiftsregistret, faktisk inntil tre år tilbake i tid. En sentral forutsetning er at varen eller lignende ikke er videresolgt uten merverdiavgift, og at varen er til bruk i den avgiftspliktige virksomheten.

Dette betyr at bedrifter som

  • • allerede er kommet i gang med omsetning
  • • har passert beløpsgrensen på 50.000 kroner før de ble frivillig registrert, og
  • • har tatt de anskaffede driftsmidlene i bruk i virksomheten,

…ikke kan kreve fradrag gjennom et tilbakegående avgiftsoppgjør. Dette gjelder selv om registrering fører til at det skal beregnes utgående merverdiavgift av omsetningen.  

Hva skal til for å kunne kreve tilbakegående avgiftsoppgjør? 

Selskapet må være registrert for å kunne ha rett til fradrag for inngående merverdiavgift. Det er også en forutsetning at anskaffelsene har en direkte sammenheng med senere omsetning i den registrerte virksomheten. Anskaffelsene kan ikke være videresolgt eller lignende før selve registreringen, for å kunne benytte et tilbakegående avgiftsoppgjør.  

Lær mer om MVA med disse kursene fra Accountor Training: Uttak av MVA, Skattemelding MVA og MVA i et internasjonalt perspektiv. Om du ikke har abonnement hos oss kan du bestille prøveabonnement, og få tilgang til alle kursene du ønsker i en hel uke.

Motsatsen er forhåndsregistrering  

Bedrifter kan under visse forutsetninger registreres i merverdiavgiftsregistret før virksomheten har startet opp. For at en bedrift skal kunne forhåndsregistreres må man enten ha foretatt anskaffelser for minst 250.000 kroner som har en direkte sammenheng med senere avgiftspliktig virksomhet, eller at merverdiavgiftspliktig omsetning overstiger beløpsgrensen på 50.000 kroner senest tre uker fra tidspunktet omsetningen igangsettes.  

Man kan imidlertid ikke forhåndsregistrere virksomheten grunnet betydelige anskaffelser (minst 250.000 kroner) dersom det er antatt at det vil gå mindre enn fire måneder fra søknadstidspunktet til registreringsgrensen på 50.000 kroner oppnås.  

Hva må man gjøre for å få tilbake merverdiavgift gjennom et tilbakegående avgiftsoppgjør? 

I følge Altinn må man i slike tilfeller levere en tilleggsmelding for merverdiavgift for den terminen virksomheten ble registrert i merverdiavgiftsregistret, som skal leveres samtidig som den første ordinære merverdiavgiftsmeldingen (tidligere omsetningsoppgave). I tilleggsmeldingen skal man kun inkludere merverdiavgift for de anskaffelsene man krever tilbakegående merverdiavgiftsoppgjør for, og det er ikke noe krav om å sende inn dokumentasjon over anskaffelsene. Imidlertid skal man ha dokumentasjon tilgjengelig som skal kunne fremlegges ved behov.  

 

Kilder: Skatteetaten

 

← Forrige
Neste →