Artikler

Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å forbedre tjenesten vår og for å tilpasse personlig innhold. Ved å fortsette å bruke nettsiden samtykker du i bruken av cookies. Les mer X

Tips og fallgruver ved skattefri omdanning av selskap

24.5.2018

Aktuelt og nyheter Skatt og avgift

Ved endring av selskapsform, eksempelvis fra enkeltpersonforetak til aksjeselskap eller ansvarlig selskap til aksjeselskap, er utgangspunktet at det utløses beskatning på eventuell gevinst. Skatteloven og forskriften inneholder regler om hvordan omdanning likevel kan gjennomføres skattefritt. Hovedregelen er at selskapets skattemessige verdier videreføres, altså med skattemessig kontinuitet. Her er noen nyttige tips til skattefri omdanning av selskap.

skattefri omdanning av selskap

Beste tidspunkt for skattefri omdanning av selskap

Prosessen bør starte i god tid før årsskiftet, da overgangen bare kan finne sted fra 1. januar i et inntektsår.  

Få oppdateringstimer i dette emnet: Ta kurset skattefri omdanning fra ANS til AS eller skattefri omdanning fra ENK til AS

Kravet om virksomhet

Et av vilkårene for skattefri omdanning av selskap er at det drives virksomhet i skatterettslig forstand. Her må man altså forsikre seg om at aktiviteten faktisk er virksomhet, og ikke hobby.   

Krav om at det vesentligste av virksomheten overføres – men eiendom kan holdes utenfor

Et annet vesentlig vilkår er at det vesentligste av virksomheten overføres til aksjeselskapet, for at omdanningen skal være skattefri. For enkeltpersonforetak er det likevel et viktig unntak; fast eiendom kan holdes utenfor. Innehaveren kan da leie ut eiendommen til aksjeselskapet, og dersom den aktuelle eiendommen er næringseiendom på under 500 kvadratmeter, vil leieinntekten beskattes som kapitalinntekt, med en skattesats lik 23 % i 2018.  

Utnytting av fritaksmetoden for å gjennomføre omdanning

Ved bruk av omdanningsreglene, kan man skattefritt flytte aksjer til det nye aksjeselskapet. Dette gjelder også privateide aksjer, selv om de ikke har tilknytning til virksomheten som omdannes.   

Fallgruve ved overføring av andeler i ansvarlige selskaper

I forbindelse med omdanning, må man være oppmerksom på at selskapsandeler uten tilknytning til virksomheten som omdannes, ikke kan overføres skattefritt til det nye aksjeselskapet.  

Gjeld til aksjonær ved omdanning av ansvarlige selskaper

Ved omdanning fra ansvarlig selskap til aksjeselskap må man holde tunga rett i munnen når det nye aksjeselskapet etablerer gjeld til aksjonær, her er det mulig å trå feil.  

Kravet om skattemessig kontinuitet

Skattemessig kontinuitet i selskapsverdiene er et absolutt krav i forbindelse med omdanning.  

Underskudd i året omdanning gjennomføres

Dette kan få innvirkning på åpningsbalansen i det nye aksjeselskapet.  

Selskapets netto skattemessige verdier må

Et vilkår som tidvis kan skape problemer i praksis, er at selskapets netto skattemessige verdier minimum må utgjøre 30.000 kroner. Er ikke dette kravet oppfylt, kan innehaver enten beholde deler av gjelden privat, eller skyte inn egne midler slik at kravet oppfylles.  

Vil du lese mer om dette emnet? Fisjon og fusjon – reglene for deling og sammenslåing av virksomhet

Kilder: Magnus Legal, Visma

← Forrige
Neste →