Artikler

Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å forbedre tjenesten vår og for å tilpasse personlig innhold. Ved å fortsette å bruke nettsiden samtykker du i bruken av cookies. Les mer X

Transaksjoner mellom nærstående – lån til aksjonær og rentebegrensninger  

6.3.2018

Aktuelt og nyheter Regnskap og økonomi Skatt og avgift

Det er viktig å ha kontroll på reglene som gjeler for transaksjoner mellom nærstående. Trår man feil kan det få store økonomiske konsekvenser, man kan tillegges tilleggsskatt og få etterligninger over flere år. 

Transaksjoner mellom nærstående

Lær mer om dette emnet på nettkurs! Kurset Transaksjoner mellom nærstående gir to oppdateringstimer i finansregnskap. Les mer og ta kurset her

 

Innstramminger fra Skatteetaten

Transaksjoner mellom nærstående er transaksjoner mellom aksjonær og selskapet, og transaksjoner mellom to selskaper. Skatteetaten har i de siste to til tre årene fokusert på slike transaksjoner, som har resultert i innstramninger i regelverket. Lån til aksjonær skal skattlegges som utbytte i de fleste tilfeller, og lån mellom to konsernselskaper kan rammes av rentebegrensningsreglene.  

Skattepliktige lån fra selskap til aksjonær må rapporteres

Lån fra selskapet til en personlig aksjonær vil i de fleste tilfeller regnes som et skattepliktig utbytte. I tilfellene der lånet regnes som skattepliktig, er selskapet pålagt å rapportere dette i aksjonæroppgaven. Selv om dette rapporteres som et utbytte, kan et slikt lån regnes for å være ulovlig etter selskapsloven, som innebærer at aksjonær har en tilbakebetalingsplikt, selv om utdelingen er skattlagt. Når aksjonæren tilbakebetaler, vil dette anses som innbetalt kapital i selskapet og beløpet tillegges aksjonærens kostpris på aksjen.  

Rentebegrensningsregelen

I 2014 ble rentebegrensningsregelen innført i Norge, som begrenser retten til fradrag for renter på gjeld til nærstående. Formålet med reglene er å motvirke at internasjonale konserner kunne utnytte de norske skattereglene ved å fradragsføre rentekostnader i Norge, mens renteinntektene ble plassert i land med lav eller ingen skatt.  

Reglene innebærer at skattemessig fradrag for rentekostnader til nærstående er begrenset til 25 % av en såkalt ”skattemessig EBITDA”. Rentebegrensningsregelen kommer til anvendelse først når netto rentekostnader overstiger fem millioner kroner. Per i dag er det ikke regler i skatteloven som begrenser rentekostnader til eksterne kreditorer, reglene avskjærer kun rentekostnader til nærstående.  

Rapportering i henhold til rentebegrensningsregelen

Dette gjelder selskaper som har mer enn fem millioner kroner i netto rentekostnader. I slike tilfeller er selskapet pliktet til å levere inn skjema RF-1316. Her må man være oppmerksom på at denne innleveringsplikten gjelder uavhengig av om rentekostnadene er til eksterne parter eller om dette er konserninterne rentekostnader.  

 

 

KilderVisma, Thommessen  

← Forrige
Neste →