Artikler

Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å forbedre tjenesten vår og for å tilpasse personlig innhold. Ved å fortsette å bruke nettsiden samtykker du i bruken av cookies. Les mer X

Usikker på hva lovverket egentlig sier om ferie og arbeidstid?

2.10.2017

Aktuelt og nyheter Lønn og personal

Hva sier loven om arbeidstiden? Og hvilke regler er det omkring overtid og overtidsbetaling? Dette er noe enhver kommer i kontakt med gjennom et arbeidsliv, enten man er arbeidstaker, arbeidsgiver eller regnskapsfører.

Arbeidstid – hva er egentlig det?
Arbeidstiden er den tiden arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiver. Begrepet innebærer altså den tiden arbeidstaker faktisk utfører arbeid og den tiden hvor arbeidstaker er på arbeidsstedet og til disposisjon for arbeidsgiver, med en forpliktelse om å utføre arbeid.
Motsatt; arbeidsfri er den tiden arbeidstaker ikke står til disposisjon for arbeidsgiver. Denne tiden innebærer at arbeidstaker ikke kan pålegges noen plikter eller tjenester. Arbeidstaker har med andre ord rett til å disponere arbeidsfrie perioder fritt og kan i utgangspunktet ikke pålegges noen form for tjeneste i denne perioden.

Alminnelig arbeidstid
Lovens grenser for alminnelig arbeidstid i løpet av ett døgn er 9 timer, mens alminnelig arbeidstid på ukesbasis er 40 timer. For arbeidsgrupper med belastende arbeidstidsordninger, eksempel de som går skift, turnus, arbeider natt eller har søndagsarbeid, er det fastsatt kortere ukentlig arbeidstid. For de som har arbeid som kan holde på døgnet rundt på ukens hverdager er alminnelig arbeidstid 38 timer i løpet av en uke, mens de som har arbeidstid døgnet rundt, alle syv dagene i uken, er alminnelig arbeidstid 36 timer.
I tariffavtaler kan alminnelig arbeidstid avtales å være kortere på ukesbasis, mens for enkelte typer arbeid med passiv karakter kan alminnelig arbeidstid utvides.

Overtid
Overtid er arbeid som går utover det som er avtalt arbeidstid, altså utover lovens grenser for alminnelig arbeidstid. Overtid skal kun gjennomføres dersom det foreligger et særlig og tidsavgrenset behov for det, eksempelvis ved uforutsette hendelser eller fravær blant ansatte som forstyrrer eller kan forstyrre daglig drift, uventet arbeidspress, særlig arbeidspress på grunn av sesongmessige svingninger eller mangel på arbeidstakere med spesiell kompetanse.
Generelt kan arbeidstaker i slike tilfeller måtte arbeide 10 timer ekstra i løpet av en 7-dagers periode, 25 timer over en sammenhengende periode på fire uker eller 200 timer innenfor en periode på 52 uker. For de som har tariffavtale kan annet være avtalt, og dersom lovens grenser for overtid og tariffavtalens grense for overtid overskrides krever det tillatelse fra Arbeidstilsynet.

Accountor Training tilbyr kurs innen arbeidstid og ferie. Kurset vil i tillegg til overnevnte tema ta for seg overtidsbetaling, grenser for samlet arbeidstid, daglig og ukentlig arbeidsfri, pauser i arbeidstiden, søndagsarbeid, nattarbeid, lovendringer i arbeidsmiljøloven som kom 1.juli 2017 og en grundig gjennomgang av lovens bestemmelser om ferie. Kurset er særlig beregnet for regnskapsførere, de som arbeider med lønn og personal.

Kilde: Accountor Trainings kursmateriell

← Forrige
Neste →