Artikler

Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å forbedre tjenesten vår og for å tilpasse personlig innhold. Ved å fortsette å bruke nettsiden samtykker du i bruken av cookies. Les mer X

Arbeid på tvers av landegrenser: Utenlandske arbeidstakere i Norge 

6.4.2018

Aktuelt og nyheter Skatt og avgift

De siste årene har vi vært vitne til at det er stadig mer vanlig å rekruttere arbeidstakere fra andre land enn Norge, eller å sende ut arbeidstakere for arbeid i utlandet. Det gjelder å holde styr på skattereglene som gjelder. 

utenlandsk arbeidskraft

Vil du lære mer om arbeid på tvers av landegrenser? Da er kurset Innleie av utenlandsk arbeidskraft noe for deg. Les mer og ta kurset her.

Skattemessig bosted

Etter skatteloven vil en person som oppholder seg i Norge i en periode utover 183 dager i løpet av en 12-månedersperiode, eller 270 dager i løpet av en periode på 36 måneder, anses som skattemessig bosatt i Norge. 

Når en person regnes for å være skattemessig bosatt i Norge, vil personen være globalskattepliktig til Norge fra og med 1. januar i det inntektsåret vedkommende overstiger grensene som nevnt i forrige avsnitt. Globalskatteplikt til Norge innebærer at personen er skattepliktig til Norge for samlede inntekter i både Norge og utlandet.  

Dersom man oppholder seg i Norge i mindre enn 183 dager i løpet av en 12-månedersperiode, eller mindre enn 270 dager i løpet av en 36-månedersperiode, vil vedkommende ha begrenset skatteplikt til Norge etter skatteloven, disse reglene gjelder også personer som er arbeidsutleiet til et norsk selskap.  

Ved begrenset skatteplikt, har personen kun skatteplikt til Norge for inntekt med kilde i Norge, som i hovedsak vil være lønn fra norsk arbeidsgiver og/eller lønn fra utenlandsk arbeidsgiver som har fast driftssted i Norge.  

Utenlandske arbeidstakere i Norge: ID-kontroll

Det er et krav at utenlandske arbeidstakere må møte personlig hos skattekontoret for å bekrefte søknad om skattekort. Basert på dette, vil skattekontoret utstede skattekort og D-nummer, eventuelt norsk personnummer. En slik ID-kontroll er en betingelse for å få tildelt skattekort. Ved slik ID-kontroll må gyldig pass medbringes, søknad om skattekort, kopi av arbeidskontrakt og gyldig kopi av oppholdstillatelse for personer fra land utenfor EU/EØS.  

Arbeidsgivers rapporteringsplikt

Skatteforvaltningsloven pålegger rapporteringsplikt for arbeidsgivere med utenlandske oppdragstakere eller arbeidstakere. Rapporteringsplikten innebærer at arbeidsgiver snarest mulig, og senest innen 14 dager etter at arbeidet er påbegynt, skal gi opplysninger om oppdraget/kontrakter og arbeidstakere som benyttes for å utføre oppdrag i Norge eller på kontinentalsokkelen. Tilsvarende skal det rapporteres innen 14 dager når et oppdrag/arbeidsforhold er avsluttet.  

Vi gjør oppmerksom på at regelverket omkring utenlandsk arbeidskraft i Norge er omfattende, og denne saken er ikke uttømmende for alle regler på området.  

 

Kilder: KPMG

 

← Forrige
Neste →