Artikler

Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å forbedre tjenesten vår og for å tilpasse personlig innhold. Ved å fortsette å bruke nettsiden samtykker du i bruken av cookies. Les mer X

Uttalelse fra regnskapsfører om årsregnskapet 

2.1.2018

Aktuelt og nyheter Regnskap og økonomi

Hva er uttalelse fra regnskapsfører, og hvorfor er det viktig?

For brukerne av årsregnskapet er det betryggende å å få bekreftet at regnskapsfører har fulgt lov, forskrift og god regnskapsføringsskikk ved utarbeidelsen av årsregnskapet. Regnskapsførers uttalelse bekrefter dette, og skaper en trygghet for brukerne av regnskapet om at kvaliteten av årsregnskapet er god. En slik uttalelse fra regnskapsfører har ingenting med revisjon og revisjonsplikten å gjøre, men er en selvstendig uttalelse fra den autoriserte regnskapsfører.   

Forutsetningene for uttalelse fra regnskapsfører

Jf. god regnskapsføringsskikk punkt 5.9.5 har man lov til å gi en slik uttalelse og dersom man gjør det skal denne være i henhold til god regnskapsføringsskikk. Formålet med en slik uttalelse er at brukerne har nytte av å få bekreftet at regnskapsfører har fulgt lover, regler og forskrifter som er gjeldende. I noen tilfeller kan det være nyttig for eksterne parter å få bekreftet dette. 

Regnskapsfører har et profesjonsansvar, men synliggjøres i større grad gjennom en slik uttalelse, og kan i praksis medføre et økt ansvar for regnskapsfører. Det medfører også at regnskapsfører må være bevisst på en slik uttalelse fordi det praktiske ansvaret kan bli større i slike tilfeller.  

Uttalelsene kan ikke endres i formuleringer, det er ikke tillatt å ta inn forbehold eller andre kommentarer i uttalelsen enn det som fremkommer av den standardiserte uttalelsen. Unntaket er selvfølgelig de felter som er markert for endring som kan og skal endres, slik som navn på selskapet, beløp, årstall mv.   

 

Hvem kan avgi en slik uttalelse?

Det er kun autoriserte regnskapsførere og autoriserte regnskapsførerselskap som kan avgi en slik uttalelse på oppdrag som omfatter bistand med utarbeidelsen av årsregnskap. Dersom det autoriserte regnskapsførerselskapet avgir uttalelsen, skal oppdragsansvarlig regnskapsfører signere uttalelsen.  

Dersom autorisert regnskapsfører har en egeninteresse hos klienten, interessekonflikter, skal man være svært varsom med å utgi slike uttalelser, det anbefales å ikke avgi en uttalelse i slike tilfeller. Egeninteresse er eksempelvis eierandeler, styremedlem, familietilknytning, låneforhold med mer. Dette er for å sikre at uttalelsen er objektiv overfor brukerne.  

 

Vil du vite mer? 

Accountor Training tilbyr kurs innen regnskapsførers uttalelse om utarbeidelsen av årsregnskapet. Kurset vil i tillegg til det overnevnte gå i dybden på uttalelsens innhold, mer inngående om hvem som kan avgi regnskapsføreruttalelsen og forutsetningene for uttalelsen. Kurset holdes av Torstein Heggen som er faglig daglig leder hos Amesto AccountHouse. Målgruppen for kurset er alle som arbeider med avstemming og dokumentasjon og autoriserte regnskapsførere.  

 

Kilder: Accountor Trainings kurs og kursmateriell  

← Forrige
Neste →