Artikler

Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å forbedre tjenesten vår og for å tilpasse personlig innhold. Ved å fortsette å bruke nettsiden samtykker du i bruken av cookies. Les mer X

Foreslåtte endringer i regelverket om varsling i arbeidsforhold  

19.4.2018

Aktuelt og nyheter Lønn og personal

Varsling i arbeidsforhold er til stadighet gjenstand for offentlig debatt. Enkeltsaker har fått stor mediedekning, og forbindes ofte med negative hendelser eller saker hvor det får store konsekvenser for varsleren. Regjeringen startet i 2016 arbeidet med å foreslå endringer i regelverket om varsling, og 15. mars 2018 ble det presentert og lagt frem en rapport med forslag til endringer. Her er en oversikt over endringene som er foreslått for varsling i arbeidsforhold. 

nye varslingsregler

De største endringene som er foreslått

Utvalget har blant annet foreslått følgende endringer i regelverket for varsling i arbeidsforhold:  

  • · Ny lov om varsling, som et tillegg til arbeidsmiljølovens regler om varsling 
  • · Presisering i lovteksten i arbeidsmiljøloven av sentrale begreper som «kritikkverdige forhold», «forsvarlig fremgangsmåte» ved varsling og «gjengjeldelse». 
  • · Lovfestet aktivitetsplikt for håndtering av varsler og omsorgsplikt overfor varsler for arbeidsgiver 
  • · Enklere for varslere å få erstatning og oppreisning samt høyere nivå på slik kompensasjon 
  • · Mulighet for erstatning ved brudd på arbeidsgivers aktivitetsplikt i forbindelse med arbeidsgivers håndtering av varsling  
  • · Nasjonalt varslingsombud, som blant annet skal bistå og rådgi varslere og andre aktører, herunder arbeidsgiver og den omvarslede 
  • · Varslingsnemd som skal behandle varslingssaker  

Ny lov om varsling

Den nye loven skal inneholde regler om nytt varslingsombud og ny varslingsnemds organisasjon og virksomhet. Varslingsutvalget går ikke nærmere inn på hva som er virkeområdet og heller ikke innholdet i den nye loven.  

Arbeidsgivers aktivitetsplikt

Utvalget har foreslått å lovfeste en aktivitetsplikt for arbeidsgiver i forbindelse med mottak av varsler. Plikten innebærer at arbeidsgiver ved mottak av varsel, innen rimelig tid, skal sørge for at varslet er tilstrekkelig undersøkt og behandlet. Det er videre foreslått en omsorgsplikt overfor varsleren, som innebærer at arbeidsgiver skal sørge for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø for varsleren.  

Erstatning og overtredelsesgebyr

Det er foreslått å gjøre det enklere å få erstatning og oppreisning, og at nivåene for slik kompensasjon heves. Manglende oppfølging av arbeidsgivers foreslåtte omsorgsplikt, bør i følge utvalget også medføre et objektivt erstatningsansvar for arbeidsgiver. Videre er det også foreslått at Arbeidstilsynet i større grad skal benytte adgangen til å ilegge overtredelsesgebyrer dersom plikten til å utarbeide varslingsrutiner ikke overholdes.  

 

Vil du lese mer om dette emnet? Da kan denne artikkelen være noe for deg: Varsling i arbeidslivet – endringer i arbeidsmiljøloven

Kilder: Schjødt, Regjeringen  

← Forrige
Neste →